Hitachi_Package-solution.jpg

Komplet løsning til kontaktløs mærkning

Vi oplever, at fl­ere af vores kunder viser interesse for de muligheder, vores Hitachi inkjetprintere giver dem for en stabil, optimeret drift samt markante besparelser på blækforbruget.

Det er optimeringer, der styrker deres produktion og reducerer omkostningerne.

Vi vil gerne fremhæve følgende fordele:

  • Større udnyttelse af blækket med op til 20% besparelse på forbruget
  • Nye og unikke funktioner gør den enkel at betjene og forebygger fejlbetjening
  • Miljøvenlig printer, der ikke giver farligt affald, der skal bortskaffes
  • Fremtidssikret og konvertibel med både nuværende og fremtidige industriløsninger
  • Nem at vedligeholde og høj printkvalitet

Lige nu tibyder vi en total pakkeløsning, hvor vi installerer samt servicerer printeren og - som noget unikt - også inkluderer blæk i pakken.


Kontakt os gerne for en nærmere snak....

Kontakt