PlusFlex Box Control IT-system

Automatisk identificering, vejning, etikettering og registrering

PlusFlex Box Control System løser en række opgaver på automatiske produktionslinier, bl.a. identificering, kontrol, registrering og mærkning af kasser og kartoner.

Systemet monteres ofte som central pakkelinie efter en eller flere uafhængige produktionslinier. Fra de forskellige produktionslinier ankommer kasserne nu i vilkårlig orden og føres ind på den central pakkelinie, hvor de identificeret på basis af f.eks. et ID-nr. i 2D stregkode, et RF tag eller som linienummer-overførsel fra foranliggende styring.

Systemet loader ud fra disse oplysninger det aktuelle varenr. fra den bagved-liggende database. Nu udfører systemet - afhængig af varetype - en vægtkontrol og checker, om kassen indeholder korrekt mængde. Systemet indregistrerer samtidig den enkelte kasse og mængden på lageret opjusteres.

Er alle kontroller korrekte, bliver kassen etiketteret f.eks. på front eller side, afhængig af kundekrav. Alt dette foregår helt automatisk uden brug af personale.

Plus Box Control Systemet kan automatiske håndtere følgende funktioner:

  • Identificering af varer på linie
  • Kontrol af korrekt antal produkter i kasse ud fra vejning og/eller registrering af reel vægt
  • Påsætning af forseglingsetiket på side af kasse
  • Print og påsætning af produkt-etiket på kasse (etiketplacering samt antal etiketter kan lagres i systemet)
  • Kontrol af påsat etiket og stregkodelæsbarhed efter applikering.
  • Kan kombineres med metaldetektering af kasser.
  • Reject af afviste kasser
  • Lagertilgang af varer.
  • Udbytteberegning på varer, der sælges som fastvægtsvarer. Det betyder, at den faktiske vægt registreres og sammenholdes med produktets ”salgsvægt”. Dermed kan der efterfølgende udtages rapport som direkte viser give-away procentdelen.

Option: summering af vægt pr. kasse, kasser til brug for efterfølgende palletering og print af palle-etiketter.

PlusFlex-Order-Packing.png

Læs brochure

PlusFlex Box Control

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt