Affald-2022.jpg

Dansk Affaldsforenings konference og årsmøde 2022

Vi ser frem til at møde vores kunder fra miljø-sektoren på Dansk Affaldsforenings årsmøde 3. marts i Odense.

Årsmødet byder på et spændende program med en række indlæg og foredrag om den nye klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, samt de konsekvenser og aktiviteter den medfører for kommuner og affaldsselskaber.

Vi har igennem flere år udviklet løsninger målrettet effektiv ressource-udnyttelse i affaldssektoren og leverer systemer, der understøtter genvindingsindustrien og håndterer registreringsprocesser inden for cirkulære forretningsmodeller.

Vores dedikerede løsninger til vejning, registrering og rapportering er skalerbare og håndterer opgaver som:

• Registrering og indberetning til Miljøstyrelsen
• Administration af flere lokationer
• Modtagekontrol på mobil/tablet: Delivery Inspection
• Sortering af materialer til genvinding: ScanClassifier
• Nem registrering af udvejet materiale på mobil/tablet: ScanLoader
• Automatisk identifikation af biler: LPR system
• Kunde-adgang til dataregistreringer: ScanReports
• Cloud-baseret data-kommunikation: ScanPortal
• Dynamisk vejning af affaldsfraktioner: Botek mobilvejesystemer
• RFID- og GPS-baseret indsamling af genbrugsmaterialer: Helios system
• Ruteplanlægning for renovationsbiler: Evolution software

Vi står klar på stand #4 til en snak om vores løsninger, som kan bidrage til at udnytte muligheder inden for ressource-indvinding og skabe værdi i den grønne affaldssektor.

Kontakt