LOOP-2022-3.jpg

LOOP Forum 2022

Fokus på genanvendelse og genbrug af affald.

LOOP Forum har til formål at accelerere den cirkulære omstilling og at understøtte den bæredygtige dagsorden. Messen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed med fokus på bedre genanvendelse og genbrug af affald og ressourcer.

LOOP Forum byder på et spændende program med både seminarer, talere og udstillere, der alle har fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Fra Scanvaegt Systems side vil vi præsentere vores bud på løsninger til genindvinding og affaldshåndtering. Det er løsninger, der kan styrke cirkulær økonomi og skabe store gevinster - såvel økonomisk som miljømæssigt.

Vores løsninger er målrettet effektiv ressource-udnyttelse i affaldssektoren med systemer, der understøtter genvindingsindustrien og håndterer registreringsprocesser inden for cirkulære forretningsmodeller. Løsningerne håndterer opgaver som:

• Registrering og indberetning til Miljøstyrelsen
• Sortering af materialer til genvinding 
• Dynamisk vejning og registrering af affaldsfraktioner
• RFID- og GPS-baseret indsamling af genbrugsmaterialer
• Ruteplanlægning for renovationsbiler
• Administration af flere lokationer
• Modtagekontrol på mobil/tablet 
• Kunde-adgang til dataregistreringer
• Cloud-baseret data-kommunikation 

Besøg os på stand nr. 20

Vi glæder os til at byde dig vekommen på stand nr. 20 til en snak om din virksomhed og om nye løsninger, som hjælper til at forbedre resource-indvinding og skabe værdi i den grønne affaldssektor.

Print din gratis billet her: Tilmelding

Læs mere om programmet: LOOP Forum 

Kontakt gerne Per, Ole eller Lennart og book et møde med dem her: Kontakt

Kontakt