Byggesagshåndtering_2.jpg

Effektiv løsning til miljørigtig håndtering af bygge-affald

Den nye lovgivning på området med håndtering af nedbrydningsmaterialer og bygge-affald stiller store krav til miljøsektoren.

Scanvaegt Systems lancerer ny software, der er skræddersyet til at løse udfordringen med korrekt sortering, vejning og registrering af bygge-affald til genbrug og til deponi på genvindings-anlæggene.

For miljøsegmentet er cirkulær økonomi et ufravigeligt omdrejningspunkt. For såvel den lokale som den landsdækkende virksomhed handler det ganske enkelt om at få genanvendt mest muligt af de indleverede byggematerialer, som genvindingsanlæggene modtager. De indleverede byggematerialer er en ressource. Med ny lovgivning fra 2020 er der sket en opstramning, så der nu skal oprettes en byggesag pr. nedbrydnings- eller renoveringsopgave - uanset om det er et lille privat parcelhus, en stor erhvervsejendom, en bro, en vej eller andet anlæg, det gælder.   

Med den nye lovgivning skal det være muligt at oprette en baglæns-sporbarhedskæde, der viser , hvor de forskellige byggematerialer oprindeligt kommer fra. Og med den opstramning skal der være endnu mere styr på indvejning af fraktioner, korrekt sortering og dataregistrering.

Lovgivningen skal også være med til at sikre, at andelen af indleverede byggematerialer, der går til forbrænding eller deponi, bliver reduceret yderligere og i stedet bliver genanvendt.  

Scanvaegt har udviklet flere nye softwarepakker, der giver virksomhederne - både private og kommunale aktører - inden for miljøsegmentet et langt større overblik over de indleverede materialer. Det betyder, at det bliver meget lettere for virksomhederne at komme af med byggematerialer igen, fordi de nu nøjagtigt ved, hvad de har på ”lager” af fraktioner, og dermed kan de øge indtjeningen.

Den nye software kan som noget nyt også køre som mobil-app og giver personalet den fulde bevægelsesfrihed ude på pladsen.

Scanvaegt Systems har i snart 30 år produceret og leveret brovægte og it-systemer til miljøsektoren. Med årene er udvikling af såvel software som hardware blevet en større og større del af virksomhedens DNA.

Nu er der fokus på at udvikle løsninger, der vha. digitalisering og dedikeret software skaber effektivitet og lønsomhed hos kunderne.  

Kontakt