NEW RELEASE - ScanX.NET 2.4

Vi introducerer version 2.4 af ScanX.NET, som indeholder en række nye funktioner til optimering af arbejdsprocesser og effektiv håndtering af dataregistreringer.

 • Brug på tablet & smartphone
 • Enkel håndtering af GDPR-reglerne
 • Aut. nummerplade genkendelse
 • Fjernbetjening af chaufførterminal

ScanX.NET på tablet og Smartphone  

Nu kan du køre ScanX.NET moduler på din tablet og smartphone Dette sker via en browser-baseret løsning; ScanPortal

Et af modulerne er Delivery Inspection, som gør det nemt for vejepersonalet at løse en række forskellige opgaver, mens de befinder sig ude på pladsen – det kan være opgaver som f.eks.:

 • at foretage inspektion af affald til deponi
 • at kvalitetskontrollere gammelt jern til genbrug
 • at omklassificere varer, som er anmeldt forkert
 • at registrere evt. afvigelser med billeddokumentation
 • at godkende en leverance ind/ud på pladsen
 • at blive varslet om en lastbil, der er ankommet
 • at tilføje data direkte til en registrering uden brug af papir/noter.

Spørgsmålene i formularen på smartphone / tablet kan formuleres frit og tilpasses den specifikke opgave.
Farverne i formularen kan ligeledes ændres og differentieres efter behov og til den individuelle bruger.
Der kan også integreres til Stikprøve-funktionen, hvor der foretages inspektion af en bil, som er udtrukket til stikprøve 

Nem håndtering af GDPR

ScanX.NET 2.4 har en ny funktion - Forget me – som løser udfordringen med at håndtere personfølsomme data på en nem måde. Med et enkelt klik sørger funktionen for at anonymisere kunders og producenters personlige oplysninger – det sker ved at erstatte specifikke tekster med vilkårlige tekster.

Bedre validering i AffaldsDataSystemet

Affaldsdatasystemets valideringsfunktion er blevet optimeret og sikrer nu, at datakvaliteten overholder de nye, skrappere regler fra miljøstyrelsen. Dermed undgår man at indsende rapporter, som ellers ville blive afvist af Miljøstyrelsen.

Automatisk nummerpladegenkendelse

En anden ny funktion er License Plate Recognition til automatisk identifikation af bilens nummerplade. Det sker vha af video-kamera, som aflæser nummerpladen og overfører data til ScanX.NET, hvor kunden hentes frem.

Den nye funktion erstatter den lidt besværlige proces med identifikation vha af RFID-kort. Funktionen gør identifikation nemmere og hurtigere – og forhindrer samtidig evt. brug af forkerte kort.

Fjernbetjening af chaufførterminal

Vha. funktionen Vis terminal kan operatøren i vejerboden nu se og betjene skærmen på chaufførterminalen direkte på sin pc i vejeboden. Operatøren kan så vejlede chaufføren eller helt overtage betjening og gøre registreringen færdig.

Visningen er to-vejs – det vil sige, at operatøren på sin pc kan se, hvad chaufføren trykker på, ligesom chaufføren kan se på terminalen, hvad operatøren foretager sig.

Nemt overblik over seneste registreringer

Funktionen Most Recent Registrations giver operatøren hurtigt overblik over de senest afsluttede registreringer. Det vises som en lille liste under aktive registreringer.

Ved evt. ændringer i registreringen, skal operatøren blot højreklikke på den – så kan den ændres, f.eks. ved forkert varenr. Skal der foretages gentagne indvejninger af samme bil, kan operatøren nøjes med at dobbeltklikke på bilens forrige vejning – så er den klar til en ny registrering.

Gravel: til grusgrave og råstof-udvinding

Det nye Gravel modul er udviklet specifikt til grusgrave og råstof-udvindingsindustrien og imødekommer en række ønsker og krav.

Modulet har bl.a. funktionen Multi Tare on Vehicle, som giver mulighed for at anvende flere forskellige taraværdier på det samme køretøj. Det kan være aktuelt, afhængig af bestykning på køretøjet – f.eks. når der er monteret en kran på bilen, er der behov at kunne at anvende en anden taravægt.

Gravel-modulet indeholder også et nyt Operator Panel som er optimeret til grusgrave og råstof-udvindingsindustrien. I modulet er det også blevet meget nemmere at koble aftaler direkte på en kunde. Desuden har modulet også et optimeret flow på chaufførterminalen, således at vejninger kan udføres hurtigt og nemt.

Flere forbedringer

ScanX.NET 2.4 byder på flere forbedringer:

 • Rapportmodulet Extended Report har fået et løft og er blevet mere enkelt og effektivt at anvende.
 • Såvel installation og konfiguration er blevet nemmere, f.eks. kan konfigurationen foretages centralt.
 • Alle fonte og ikoner er frisket op med nye farver – det er med til at give en bedre brugeroplevelse.
Kontakt