ScanX.NET_1.jpg
ScanX.NET_3.jpg
ScanX.NET-2.4.jpg

NEW RELEASE - ScanX.NET 2.4

Den nye ScanX.NET 2.4 optimerer arbejdsopgaverne og effektiviserer håndtering af dataregistreringer.

 • Brug på tablet & smartphone
 • Selvbetjening for dine kunder
 • Nem modtagekontrol og omklassifikation
 • Fjernbetjening af chaufførterminal

Effektiv styring og administration af dataregistreringer fra brovægtssystemer

ScanX.NET er et moderne, intuitivt og skalerbart it-system til registrering og administration af data fra brovægte og andre heavy-duty industrivægte inden for miljøsektoren, entreprenørbranchen, genvindingsindustrien, råstofbranchen, landbruget og mange andre.

Brug på tablet og Smartphone  

Med den nye version af ScanX.NET kan du køre moduler på din tablet og smartphone. Dette sker via en browser-baseret løsning - ScanPortal - som kan anvendes på såvel i-phone som på en Android-mobil. Det giver stor bevægelsesfrihed og gør det nemt for vejepersonalet at løse en række forskellige opgaver, mens de befinder sig ude på pladsen.

Spørgsmålene i formularen på smartphone / tablet tilpasses den specifikke opgave og kan formuleres frit. Farverne i formularen kan ligeledes ændres og differentieres efter behov og til den individuelle bruger.

ScanReport: Selvbetjening for dine kunder

Det nye ScanReport-modul giver dine kunder adgang til selv at hente deres vejeregistreringer. Det gør det let for dine kunder at hente data og giver dem en stor tidsbesparelse, når de skal sende statistikker og fakturaer til deres egne kunder.

ScanReport er et cloud-baseret modul, som kører under vores ScanPortal-løsning. Du styrer selv adgangsrettigheder og kan tilpasse, hvad dine kunder skal have adgang til.

Modtagekontrol med smartphone/tablet

Med modulet Delivery Inspection kan du klare en lang række opgaver på smartphone og tablet, f.eks.:

 • at foretage inspektion af affald til deponi
 • at kvalitetskontrollere gammelt jern til genbrug
 • at omklassificere varer, som er anmeldt forkert
 • at registrere evt. afvigelser med billeddokumentation
 • at godkende en leverance ind/ud på pladsen
 • at blive varslet om en lastbil, der er ankommet
 • at tilføje data direkte til en registrering uden brug af papir/noter.

Fjernbetjening af chaufførterminal

Vha. funktionen Vis terminal kan operatøren i vejerboden nu se og betjene skærmen på chaufførterminalen direkte på sin pc i vejeboden. Operatøren kan så vejlede chaufføren eller helt overtage betjening og gøre registreringen færdig.

Visningen er to-vejs – så operatøren kan se på sin pc, hvad chaufføren trykker på, og chaufføren kan se på terminalen, hvad operatøren foretager sig.

Nemt overblik over seneste registreringer

Funktionen Most Recent Registrations giver operatøren hurtigt overblik over de senest afsluttede registreringer. Det vises som en lille liste under aktive registreringer.

Ved evt. ændringer i registreringen, skal operatøren blot højreklikke på den – så kan den ændres, f.eks. ved forkert varenr. Skal der foretages gentagne indvejninger af samme bil, kan operatøren nøjes med at dobbeltklikke på bilens forrige vejning – så er den klar til en ny registrering.

Bedre validering i AffaldsDataSystemet

Affaldsdatasystemets valideringsfunktion er blevet optimeret og sikrer nu, at datakvaliteten overholder de nye, skrappere regler fra miljøstyrelsen. Dermed undgår man at indsende rapporter, som ellers ville blive afvist af Miljøstyrelsen.

Gravel: modul til grusgrave og råstof-udvinding

Det nye Gravel modul er udviklet specifikt til grusgrave og råstof-udvindingsindustrien og imødekommer en række ønsker og krav.

Modulet har bl.a. funktionen Multi Tare on Vehicle, som giver mulighed for at anvende flere forskellige taraværdier på det samme køretøj. Det kan være aktuelt, afhængig af bestykning på køretøjet – f.eks. når der er monteret en kran på bilen, er der behov at kunne at anvende en anden taravægt.

Gravel-modulet indeholder også et nyt Operator Panel som er optimeret til grusgrave og råstof-udvindingsindustrien. I modulet er det også blevet meget nemmere at koble aftaler direkte på en kunde. Desuden har modulet også et optimeret flow på chaufførterminalen, således at vejninger kan udføres hurtigt og nemt på brovægten.

Nem håndtering af GDPR

ScanX.NET 2.4 har en ny funktion - Forget me – som løser udfordringen med at håndtere personfølsomme data på en nem måde. Med et enkelt klik sørger funktionen for at anonymisere kunders og producenters personlige oplysninger – det sker ved at erstatte specifikke tekster med vilkårlige tekster.

Flere forbedringer

ScanX.NET 2.4 byder på flere forbedringer:

 • Rapportmodulet Extended Report har fået et løft og er blevet mere enkelt og effektivt at anvende.
 • Såvel installation og konfiguration er blevet nemmere, f.eks. kan konfigurationen foretages centralt.
 • Alle fonte og ikoner er frisket op med nye farver – det er med til at give en bedre brugeroplevelse.

License Plate Recognition: Automatisk nummerpladegenkendelse

En anden ny funktion er License Plate Recognition til automatisk identifikation af bilens nummerplade. Det sker vha af video-kamera, som aflæser nummerpladen og overfører data til ScanX.NET, hvor kunden hentes frem.

Den nye funktion erstatter den lidt besværlige proces med identifikation vha af RFID-kort. Funktionen gør identifikation nemmere og hurtigere – og forhindrer samtidig evt. brug af forkerte kort.

 

Klik her for mere information om ScanX.NET 

På linket finder du produktsiden for ScanX.net med mere information om de enkelte moduler.

 

Læs brochure

ScanX.NET Weighbridge Management System

Download
Kontakt