Energy-calculation_flis_2.jpg
Energy-calculation_flis_1.jpg
Energy-calculation_flis.jpg

ScanX.NET Energy Calculation - Træflis IT-system

Beregning af vandprocent og energi-indhold i træflis

ScanX.Net-Energy modulet beregner vandprocent og energi-indhold af træflis med henblik på varmeværkers prisafregning til leverandørerne.

I forbindelse med vejning af hele bilen udtages der en prøve af den leverede flis - denne prøve afvejes på en laboratorievægt og vægten sammenkobles i ScanX.Net med den totale indvejede flisleverance.

Prøven placeres i en varmeskuffe, hvorefter den vejes igen og netto bliver udregnet. Netto er i dette tilfælde den mængde vand, der er fordampet fra prøven.
Nu beregner ScanX.Net-Energy vandprocent, energi-indhold og pris til afregning af den pågældende leverance.

ScanX.Net-Energy er et modul i ScanX.Net-pakken, der er et modul-opbygget, skalerbart it-system til håndtering og administration af vejning på brovægt, herunder bl.a. affaldsregistreringer, indberetning, betaling, trafikstyring, identifikation, fakturaberegninger og mange andre opgaver.

ScanX-Energy-Calculation.png

Læs brochure

ScanX.NET Energy Calculation - Træflis

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt