Installation-og-indkøring_2.jpg

Instruktion af brugere

Instruktion i betjening af nyt udstyr

I forbindelse med installation af nyt udstyr, tilbyder vi grundig instruktion af dine operatører i betjening af det nye udstyr, så I straks får fuldt udbytte af investeringen fra den første produktionsdag.

Vi tilrettelægger instruktionen, så det passer ind i jeres produktionsplaner.

Kontakt