En leverandør av etiketter og merkingsutstyr

Den sammensatte ekspertisen som DanePork drar fordel av ved å velge Scanvaegt som leverandør av både etikettmerkingsutstyr og etiketter, sikrer bl.a. høy etikettkvalitet og reduserer risikoen for produksjonsstopp.

Flere forskjellige etiketter festes samtidig

I tillegg til detaljpakker for supermarkeder leverer Slagtergården St. Lihme også halvfabrikata og bulkpakker til bl.a. røykerier, cateringvirksomheter og slakterforretninger.

Ettersom det dermed er mange forskjellige produktstørrelser som må pakkes og etiketteres, stilles det høye krav både til etikettmerkingslinjene og IT-systemene som skal behandle kundeordrene.

DanePork løser denne oppgaven ved hjelp av etikettmerkingsløsninger og IT-systemer fra Scanvaegt. Sistnevnte leverer i tillegg etikettene som festes på produktene.

Detaljpakkene veies og etikettmerkes ved hjelp av et automatisk ES7000/ES1000-system som setter på en ekstra kampanjeetikett i tillegg til den vanlige salgsetiketten.

Bulkpakker, kartonger og hele paller etikettmerkes tilsvarende med de forskjellige etikett- og merkingssystemene fra Scanvaegt.

Kundenes egne etiketter 

På Slaktergården arbeider man målrettet med alle aspektene ved produktutvikling, og legger følgelig vekt på å pakke inn og presentere varene på en best mulig måte for å fremme salg.

Varene som leveres til supermarkedkjeden Lidl, en av Slagtergårdens kunder, påføres Lidls egen merkevareetikett «Vilstrupgård». Etiketten leveres av Scanvaegts etikett-trykkeri, og gir varene en markant kvalitetsprofil.

Utfordring

 • Daneporks brede sortiment gir forskjellige etiketteringsoppgaver
 • Fokus på eksponering
 • Ofte nye oppgaver og endringer

Løsning

 • Fleksibelt og kundetilpasset produkt
 • Effektiv ordrestyring
 • Kundetilpassede etiketter
 • Tett samarbeid mellom Danepork og Scanvaegt
 • Fleksibelt system for retting av ordrer

Verdi

 • Høy etikettkvalitet
 • Reduserer ressurser til administrasjon
 • Unngår produksjonsstans

Ordrestyring på nett 

Scanvaegt-løsningen omfatter også ordrestyringssystemet OrderFlex. Dette er integrert opp mot Slagtergårdens økonomisystem, der kundeordrene legges inn. Ettersom integreringen er 100 % nettbasert, blir eventuelle rettelser vist umiddelbart i OrderFlex-systemet i pakkeriet.

«Det gir oss virkelig svært stor fleksibilitet, og gjør det mulig å utføre endringer i kundeordrene helt frem til kl. 22.00 kvelden før ordren leveres tilbake til kunden», forteller direktør Leo Grønvall. «Systemet holder dessuten orden på returemballasjen vår, og sparer oss for mye administrativt arbeid», legger han til.

Kinesiske tegn? Ikke noe problem 

Da Slagtergården begynte å eksportere til Kina, ble det behov for å trykke kinesiske tegn på etikettene. Tidligere kunne dette være både problematisk og tidkrevende, men ikke nå lenger. Scanvaegts programvaresystem omfatter nemlig et UniCode-tekstredigeringsprogram som overfører kinesisk tekst til relevante felt på etiketten. Dermed er det raskt gjort å legge inn ny tekst på etikettene.

Ekspertisen som Scanvaegt har innenfor både etikettmerkingsutstyr og etiketter, sikrer at utstyr og etiketter fungerer optimalt sammen, slik at vi unngår produksjonsstopp og dårlig etikettkvalitet
Leo Grønval Direktør

Færrest mulig leverandører

"Vi foretrekker å ha færrest mulig leverandører, så valget av Scanvaegt som leverandør av både etikettmerkingsutstyr og etiketter var helt bevisst», forteller Leo Grønvall, direktør for Slagtergården. Han tilføyer at «ekspertisen som Scanvaegt har innenfor både etikettmerkingsutstyr og etiketter, sikrer at utstyr og etiketter fungerer optimalt sammen, slik at vi unngår produksjonsstopp og dårlig etikettkvalitet".

Tett samarbeid er viktig

Leo Grønvall ønsker tett samarbeid med leverandørene: "Vi trenger leverandører som kan reagere raskt og takle utfordringer og nye oppgaver f.eks. når vi selv eller myndighetene krever endring i en rapport. Vi opplever her at Scanvaegt stiller opp raskt og enten løser problemet på stedet eller foreslår en ny løsning, så vi er glade for samarbeidet".

En virksomhet i vekst

Slagtergården St. Lihme startet opp som slakterforretning i Vejle, men flyttet i 1983 til en gård i St. Lihme, og begynte med svineslakting i 1989. Av de 6000 grisene som slaktes her hver uke (2011), omsettes halvparten i Danmark, mens den andre halvdelen eksporteres til bl.a. Sverige, USA, Australia og Kina (siden 2008).

Slagtergården St. Lihme har i dag (2011) 140 ansatte, men forventer å øke medarbeiderstaben de kommende årene i forbindelse med en produksjonsutvidelse der man både øker antallet slaktesvin, og i større grad foredler egne produkter.

DanePork har 140 ansatte (2011), men forventer at øge medarbejderstaben i de kommende år i forbindelse med en udvidelse af produktionen, hvor man både vil øge antallet af slagtesvin og samtidig planlægger at gå endnu mere ind i forædling af egne produkter.

LES BROSJYRE

Espera ES7001

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt