Denne løsningen skjærer effektivt kyllingbrystfileter i presise størrelser som passer salgsordrene som skal pakkes.
Chicken fillet cutting and sizing solution tilbud høy kapasitet og perfekt presisjon ved skjæring av fersk kyllingbrystfilet til detalj- og restaurantindustrien.
Chicken fillet cutting and sizing solution er velegnet til krevende produksjonsmiljøer og skjærer effektivt kyllingbrystfileter i presise størrelser som passer salgsordrene som skal pakkes
Chicken fillet cutting and sizing solution er designet for oppskjæring av ferske, utbenede kyllingfileter i porsjoner med fast vekt
Chicken fillet cutting and sizing solution består av en Scanvaegt ScanCut 225S PortionCutter, en Scanvaegt Speed drop og en Scanvaegt SP520 Process Compact Sizer.

Porsjonering og sortering

Høy kapasitet og perfekt presisjon ved skjæring av fersk kyllingbrystfilet til detalj- og restaurantindustrien.

Bruksområde

Denne løsningen skjærer effektivt kyllingbrystfileter i presise størrelser som passer salgsordrene som skal pakkes.

Kundeprofil

Velegnet til små, mellomstore og større fjørfeprosessvirksomheter som krever porsjonering og størrelsesfordeling i produksjonslinjer med maksimal råvareutnyttelse.

Produksjon

Denne løsningen er velegnet til krevende produksjonsmiljøer og skjærer effektivt kyllingbrystfileter i presise størrelser som passer salgsordrene som skal pakkes. Fjærkreoppdrettere forsøker å produsere større og større kyllinger. Det krever at matvareprosessindustrien skal kunne skjære emner, som f.eks. kyllingbrystfileter, i størrelser som oppfyller kravene til detaljpartier. For å oppnå et naturlig utseende, bruker man en kniv- og skjærevinkel på 45°.

Bruksmuligheter

Porsjonskutterens integrerte, intelligente distribusjons-kontrollapplikasjon sikrer at kyllingfiletene skjæres presist i de størrelsene og porsjonene som kreves til de individuelle salgsordrene. Det betyr at den håndterer opptil 6 skjærejobber samtidig (6 vektmål), noe som sikrer maksimalt utbytte med minimalt antall trimstykker. Porsjonskutteren skanner hvert enkelt filet og beregner hvordan den produserer det optimale utbyttet, ved f.eks. å skjære med minst mulig trimstykke eller alternativt skjære det maksimalt antall trimstykker med tanke på å bruke trimstykker til en av de andre jobbene.

Levering

Systembeskrivelse

Systemet er designet for oppskjæring av ferske, utbenede kyllingfileter i porsjoner med fast vekt og bevaring av et naturlig utseende. Systemet består av en Scanvaegt ScanCut 225S PortionCutter, en Scanvaegt Speed drop og en Scanvaegt SP520 Process Compact Sizer.

ScanCut225S PortionCutter

ScanCut 225S Portion Cutter er den optimale, høyhastighets skjæremaskinen til oppskjæring av kyllingfileter. Takket være en skjærefrekvens på opptil 2170 bevegelser i minuttet, produserer ScanCut 225S presise porsjoner med fast vekt, reduserer spill og opprettholder en høy utbytteprosent. Porsjonskutteren gjør det mulig å kombinere flere skjærejobber, noe som sikrer best mulig utbytteoptimalisering.

Scanvaegt SpeedDrop 225S

Scanvaegt Speed Drop styres av porsjonskutteren og kontrollerer opptil 6 forskjellige typer råvarer. Den leveres med en meget hurtig, servostyrt tilbaketrekkingsfunksjon, som gjør det mulig å sortere opptil 130 emner i minuttet.

Scanvaegt SP520 Compact Sizer

Scanvaegt SP520 Compact Sizer er en hurtig, presis og robust sizerløsning, som dynamisk veier og størrelsesbestemmer produkter med hastigheter på opptil 160 emner i minuttet. SP520 Compact Sizer-konseptet fås i tre standardkonfigurasjoner, som imøtekommer forskjellige produksjonsbehov fra sizing til enkle batch-oppgaver.

Porsjonskutterens feedbackfunksjon sikrer at prosessveierens veieresultater sendes tilbake til porsjonskutteren. Slik kan porsjonskutteren endre densiteten i overensstemmelse med feedbackvekten og justere skjærestørrelsen.

Smarte funksjoner

  • Rask tilbakebetaling
  • Stort utbytte og lite avfall
  • Hygienisk og enkel å rengjøre
  • Enkel å betjene
  • Brukervennlig berøringsskjerm
  • Solid konstruksjon

Kapasitet og utbytte

  • Kapasitet 140 fileter/min/bane
  • Forventet utbytte 95-100 %
  • Antal ordregrupper Opptil 6 forskjellige

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt