Scanvaegts Pallemottagelse er en komplett løsning til automatisk registrering, identifikasjon, kontroll og lagerstyring av paller i frysehus og på lagerhoteller.

Pallemottagek

Annkomst-registrering, kontroll og identifisering

Scanvaegts Pallemottagelse er en komplett løsning til automatisk registrering, identifikasjon, kontroll og lagerstyring av paller i frysehus og på lagerhoteller. Løsningen kan også integrere ordre-tildeling, kontrollveiing og ekspedisjon.

Løsningen består av en station med utstyr til skanning, veiing og etikettering. Denne plasseres ved varemottak, men kan også brukes andre steder.

Ved ankomst og før innfrysning blir pallen skannet, identifisert og veiet – alt foregår automatisk. Systemet skanner leverandør-etikettens strekkode og identifiserer leverandøren. Er det flere strekkoder med forskjellig innhold, sørger systemet for å skanne dem. Strekkodene kan være laget som kompakte 2-dimensjonnelle eller standard 1-dimensjonelle typer.

Systemet printer så en ny intern ID-etikett, som automatisk settes på pallen. Denne interne strekkoden er formatert slik at den kan gjenkjennes av alt øvrig utstyr hos bedriften.

Pallen fortsetter inn på veie-seksjonen, hvor den veies automatisk. Vektresultatet blir vist på operatørterminalen.
Deretter overføres data med leverandør-opplysninger og vekt til host system via ethernet. Host systemet sjekker om pallen overholder forventet vekt, om den er identifisert korrekt m.v., og gir deretter ”OK” eller ”IKKE OK” tilbake til pallestasjonen.

Er pallen OK, sendes den automatisk videre til lager/innfrysning.
Er pallen ikke OK pga. utilstrekkelig skanning, blir den stående på vekten for manuel skanning eller inntasting av løpenummer. 
Er pallen ikke OK pga. feilmelding – f.eks. gal vekt - sorteres den ut på separat bane til manuel behandling med manuelt betjent terminal utstyr

Under hele prosessen får operatøren på touch-skjerm vist den aktuelle status av forløpet:

1. Ny palle, skanning i gang 
2. Eventuelt. ”Ingen strekkode lest, skan eller tast manuelt” 
3. ”Data overført, avventer host system” 
4. ”Feil v. palle: Ukjent nummer eller vekt feil” (Vises kun etter manuel skan eller inntasting) 
5. ”Palle OK” eller alternativt ”Palle avvises”.

Pallen kan som opsjon allerede i forbindelse med innregistrering til lager tildeles en spesifikk ordre som på forhånd er lastet ned i Scanvaegt ordre-systemet. I dette tilfelle sendes de enkelte palle-registreringer, inneholde nytt intern palle-ID og leverandørens palle-opplysninger, retur til ERP systemet som batch-jobb.

Det er også mulig å tilknytte ytterligere data-logger, som skal utføres på en gitt ordre-oppstart, f.eks. temperaturmåling.

Kan pallene generelt gjenkjennes og aksepteres, skjer hele varemottagelsen automatisk uten manuelt arbeid.

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt