Salmon-portioning-and-sorting.jpg
Scancut-1-3-open.png
Scanvaegt-Automatic-Box-Weigh-Labelling-Line-2.jgp.jpg
ScanPlant-NG-MES.jpg

Aqua Nor: Dedikerte løsninger til porsjonering og pakking i fiske-industrien

Scanvaegt Systems er tilbake med nye høyteknologiske løsninger innen porsjonering og pakking for fiskeindustrien i Norge.

På Aqua Nor gleder vi oss til å presentere flere nyheter, blant annet en Marelec Portio 3A portioncutter, en ABWL-pakkelinie til automatisk veiing, etikettering og kontroll, samt ScanPlant NG MES-systemet, som optimaliserer produksjonsprosessen.

Marelec Portio 3: Presis porsjons oppskjæring

Portio 3 er en effektiv løsning for kutting av fersk fisk. Med tre laserkameraer kan porsjonskutteren scanne hele fisken og sikre den mest presise oppskjæring.  Den moderne høyhastighets skjæremaskin kutter fisken i porsjoner med presis stykkvekt – dette reduserer skjære-tap og sikrer høyere utbytte.

En investering i en av våre porsjoneringsløsninger har kort tilbakebetalingstid og vil snart ha tjent seg inn igjen – typisk 6–9 mnd. Gevinsten ved større utbytte i tillegg til besparelser i arbeidstid, innebærer at man både kan øke inntjeningen og samtidig redusere lønnskostnader. Det bidrar til pluss på bunnlinjen

Scanvaegt ABWL pakkelinje: Sikkerhet for korrekt merkede kartonger med riktig vekt

Den automatiske Automatic Box Weigh Labelling linjen veier og merker kartongen og kontrollerer samtidig at både vekt og andre opplysninger på etiketten er riktige, at EF-etiketten er korrekt plassert og at strekkoden er lesbar. Hvis kartongen avviker fra de programmerte spesifikasjonene, sorteres den vekk og kjøres ut på en feilbane til ev. ompakking.

ABWL pakkelinjens applikatorer kan plassere etikettene både på topp eller på front, side eller høykant. Løsningene er konstruert til bruk i industri-produksjoner og kan anvendes i miljøer med varierende temperaturer og høy luftfuktighet. De er fleksible og kan integreres i eksisterende pakkelinjer, brukes som stand-alone systemer eller de kan leveres som del av en komplett totallinje.

ScanPlant NG: Forbedrer produksjonsprosessen – øker fortjenesten

ScanPlant NG er et skalerbart Manufacturing Execution System, som gir unik ”real-time” oversikt over alle produksjonsprosesser og som samtidig forbedrer sporbarhet, kvalitetsstandarder og effektivitet.

Registreringer fra mottak av varer, lager, produksjon og forsendelse danner grunnlag for automatiske nøkkeltall og KPI i real-time. Dette gir nye muligheter for verdifull innsikt, raskere oppfølging og bedre kontroll over produksjonsprosessen.

Med ScanPlant NG Yield Control kan du sikre at selv små avvik i de forskjellige prosessene blir oppdaget. Dette gjør at man kan iverksette forebyggende tiltak, redusere give-away og unngå store tap i den samlede fortjenesten.

Besøk oss på stand A-190 - vi gleder oss til å møte deg og høre om dine produksjonsbehov.

Kontakt