Interview-Jarle-Strømsnes.jpg
Chicken-fillet-cutting-and-sizing-solution_1.jpg
ScanPlant-NG-MES.jpg
ABWL.jpg

Få mer verdi ut av råvarene 

Scanvaegt Systems er en markedsledende leverandør av automatiserings- løsninger for næringsmiddelindustrien. Scanvaegt konsentrerer seg også om videreutvikling og nyskapninger til markedet.

I dette intervjuet forteller Regional Sales Manager Jarle Strømsnes om innsparingspotensialet ved investeringer, serviceberedskapen under koronapandemien, og en innovasjon på området skjæreteknikk som vil bli presentert i løpet av første halvår av 2021.

Scanvaegt er med sine automatiseringsløsninger godt etablert i fiskeindustrien i Nord Europa. Hva har dere å tilby fiskeindustrien her til lands?

Jarle Strømsnes forteller: «Med våre maskiner og løsninger hjelper vi kundene våre ved å generere mer verdi fra råvarene og skape nye vekstmuligheter. Veieteknologien vår, så vel som sorterings- og skjæremaskinene, er med på å bidra til økte resultater og samtidig holde avskjær på et minimum. Dette fører automatisk til en høyere avkastning».

På hvilke områder av foredlingen tilbyr Scanvaegt løsninger, og hvor ligger selskapets kjernekompetanse?

Jarle Strømsnes: «Scanvaegt er aktiv på alle områder i bransjen, både i lakse- og hvitfiskindustrien. Vi tilbyr for tiden ikke maskiner for slakting, hodekapping og filetering. Kjernekompetansen vår ligger i sortering etter vekt, skjæring og porsjonering. Vi tilby også sammenslåing av presise vektenheter og etikettering, så vel som løsninger for sporbarhet. Porsjoneringssystemene våre kjennetegnes av høy kapasitet og hastighet. Den tidsbesparende automatiseringen av individuelle prosessoppgaver bidrar til økt effektivitet og en optimalisert produktivitet.

For bedriftseieren innebærer automatisering i begynnelsen å bruke penger, ikke å tjene penger. Hvordan vet man at investeringen vil lønne seg innenfor en rimelig tidsramme?

Jarle vurderer: «Det er interessant for de fleste virksomheter å vite når investeringen vil gi en avkastning. Derfor har vi fokus på å gi kundene våre et realistisk tidspunkt for dette. Vi regner i dag som regel på en inntjening på mellom seks og ni måneder».

Hvordan fungerer det nøyaktig? Hvordan klarer dere å gi kunden et konkret løfte om når investeringen deres vil ha lønt seg?

Her forklarer Jarle: «Vår Return-on-Investment-beregning baserer seg på flere tiår med erfaring sammen med våre utregningsmodeller som vi mater med opplysninger og tallmateriale fra kunden. For eksempel kan dette inkludere hvor mange ansatte som er involvert i de enkelte prosesstrinn. Det er også interessant å vite hvor mye feilproduksjon og avskjær som forekommer på hvert enkelt produkt. Hvor store er vektsvingningene ved porsjoneringen av f.eks et filetstykke, i tillegg til en del andre parametere. Når man samler inn alle disse opplysningene, får man den gjeldende statusen.

Vi sammenstiller da den høyere lønnsomheten som vi har regnet ut som følge av en automatisering, og kommer frem til en pålitelig utregning av besparelsen for investeringen i utstyr og maskiner. Selv ved en forbedring på bare ett prosent kan det være snakk om store summer, alt etter mengden av råvarer som foredles. På grunnlag av ROI-utregningen kan vi belyse ovenfor kunden at en investering ikke i første rekke innebærer merkostnader, men fører faktisk til besparelser allerede etter kort tid. Dette takket være en optimalisering av prosessene og en fornuftig sysselsetting av de ansatte.

  • Pay-Back time:
    6-9 mdr.
Basert på ROI-utregningen kan vi belyse ovenfor kunden at en investering ikke i første rekke innebærer merkostnader, men fører faktisk til besparelser allerede etter kort tid.
Jarle Strømsnes Regional Sales Manager

For hvilke kundeprofiler tilbyr Scanvaegt løsninger? Finnes det også løsninger for mindre håndverksbedrifter?

«Ja», sier Jarle og fortsetter; «Økt utbytte, sammenlignet med nåværende produksjon og prosessmåte, tilbys det mer presise, stabile og sikrere prosesser. Dette vil alltid være våre mål. Det finnes ingen nedre grense. En som skjærer 500 kg filet per dag, finnes det løsninger for mer effektiv og nøyaktig porsjonering. For andre områder som kontrollveiing og etikettering ligger de nødvendige volumene mye lavere. Vi behandler alle kunder likt – enten de er store eller små. I de tysktalende landene har vi nå en rekke trofaste kunder, fra små bedrifter til store konserner. Nå er det vår oppgave å vokse og etablere oss også på den internasjonale arena, slik som vi har gjort i Skandinavia.

Scanvaegts regnskapsår endte i slutten av april. Hvordan har det siste året vært for virksomheten deres?

Jarle svarer her; «Det har gått svært bra, spesielt med tanke på de utfordringene som vi alle har stått ovenfor gjennom pandemien. Det har gjort oss mer kreative og effektive på rådgivnings- og serviceområdet, og vi er godt over pluss i det gjeldende regnskapsår. Det gjør oss litt stolte».

Hvordan kan den tekniske støtten opprettholdes i disse tider?

«For oss er det svært viktig at vi kan hjelpe kundene våre også i disse tider. Vi er ytterst fleksible og bidrar med det som kunden ønsker. Detaljer kan ofte løses via online-støtte. Vi drar likevel ut fysisk til våre kunder, og våre teknikerne blir alltid testet kort tid før besøket for å utelukke risikoen for smitte fra våre ansatte. Vi opplever også at våre kunder selv tilbyr en hurtigtest på stedet – De ulike virksomhetene er satt opp svært ulikt. Faktum er: Vi er alltid tilgjengelige, og vi kommer alltid garantert ut til våre kunder dersom dette er ønskelig.

I 2019 overtok Scanvaegt majoriteten i den danske programvarevirksomheten Accuratech. Hva har dette oppkjøpet å si for Scanvaegt?

Etter oppkjøpet har begge parter arbeidet intenst med utvikling av nye maskinvare- og programvareløsninger for kunder i næringsmiddelindustrien.

Jarle forklarer videre; «Det nære samarbeidet har allerede ført til et nytt system som optimaliserer produksjonsprosessen og bidrar til et høyere utbytte og verdiskapning. ScanPlant NG er et utmerket verktøy for sanntidsovervåkning av produktivitet, lagerholds-utvikling, utbytte og give-away. Systemet registrerer data fra varemottak, lager, produksjon, emballering og utsending av ferdigvarer. Data som samles danner grunnlaget for automatiske nøkkeltall i sanntid. Systemet gir et overblikk og et fullstendig grunnlag for prosessoptimalisering. En oversikt som vil vise forbedringspotensialer, som igjen kan gi en bedre avkastning. I tillegg sikrer ScanPlant NG fullstendig dokumentert sporbarhet, der produkter og ingredienser kan spores, når som helst og for alle trinn i produksjonsprosessen.

I mer enn ett år har det eksistert et strategisk samarbeid med den belgiske familiebedriften Marelec Food Technologies på området maskinvare- og programvareløsninger for den globale næringsmiddelindustrien. Hvordan ser situasjonen ut i dag?

«Med det nye strategiske samarbeidet får næringsmiddelindustrien en tilbyder med mer enn 100 års erfaring på områdene;  komplettløsninger med maskinvare, industriprogramvare og kundetjenester. Kundene får også ta del i hele verdiskapningskjeden fra en og samme tilbyder, til en konkurransedyktig og fordelaktig pris. Synergiene mellom løsningene, produktene, erfaringene og organisasjonsstrukturene, sammen med tjenestene til begge tilbyderne, gjør kombinasjonen svært verdifull sett fra kundens perspektiv. Fra Marelec kommer også nyutviklinger som er svært lovende.

Finnes det nye produkter eller videreutviklinger som kommer på markedet i år?

Jarle kan avsløre litt: «Vi holder fremdeles på med feltforsøk og ønsker ennå ikke å røpe for mye. Vi arbeider med en svært interessant nyutvikling på området skjæreteknikk med vanntrykk for produksjon av terninger. Det vil ikke lenger være nødvendig å koble to, tre eller flere skjæreverktøy etter hverandre, men i stedet vil det holde med ett verktøy. De delene av fiskefileten som ikke så enkelt lar seg porsjonere fordi de ikke er visuelt konforme, kan bearbeides direkte. Fra en filet kan man dermed i én arbeidsprosess skjære et antall X-porsjoner og samtidig blir avskjæret til førsteklasses kvalitet. Dette er en utvikling som etter vårt syn kommer til å bli svært interessant for fiskeindustrien».     

Scanvaegt Systems

Scanvaegt Systems utvikler, produserer, selger og vedlikeholder industrivekter og veiesystemer, porsjonskuttere, sorteringssystemer, etiketteringsløsninger, kontrollvekter, metalldetektorer og røntgenutstyr, samt tilhørende IT-systemer og sporingsløsninger.

Selskapet har 220 ansatte og har hovedkontor i Aarhus, salgs- og servicenett i Danmark, datterselskaper i Norge, Sverige, Tyskland og Polen samt forhandlere i en rekke andre land. Scanvaegt Systems A/S er eid av Grundtvig Invest A/S.

Kontakt