Hitachi_Package-solution.jpg

Komplett løsning for kontaktløs merking

Flere av våre kunder viser interesse for mulighetene, som Hitachi-blekkstråleskrivere gir dem for en stabil, optimalisert drift, samt betydelige besparelser på blekkforbruket. 

Dette er optimaliseringer som styrker produksjonen og reduserer kostnadene.

Vi vil fremheve følgende fordeler:
• Økt utnyttelse av blekket med opptil 20% besparelse på forbruket
• Nye og unike funksjoner gjør det enkelt å betjene og forhindre feil bruk
• Miljøvennlig skrivere, som ikke gir farlig avfall til avhending
• Fremsikker og konvertibel med både nåværende og fremtidige industrielle løsninger
• Enkel å vedlikeholde og høy utskriftskvalitet

Vi kan nå tilby en unik totalpakkeløsning der installasjon, service og blekk inngår i tilbudet.

Høres dette interessant ut for deg og din bedrift? 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon og en uforpliktende samtale.

Kontakt