Scanvaegt Systems inngår partnerskap med Accuratech

Scanvaegt Systems inngår partnerskap med Accuratech


Scanvaegt Systems A/S kjøper den 16. mai 2019 aksjemajoriteten i programvareselskapet Accuratech ApS. Oppkjøpet er en klar styrking av Scanvaegts løsninger til næringsmiddelindustrien, og det vil komme kundene til gode.

Etter en grundig analyse av markedspotensialet og næringsmiddelindustriens behov er konklusjonen at de to selskapene på næringsmiddelmarkedet går sammen for i fellesskap å kunne tilby mer komplette og konkurransedyktige løsninger.

Scanvaegt Systems kjøper aksjemajoriteten i Accuratech, som heretter inngår i Scanvaegt-gruppen. Det innebærer et svært tett samarbeid mellom de to selskapene rundt utvikling av maskinvare- og programvareløsninger til næringsmiddelindustrien.

Accuratech er en viktig aktør innen programvare til industrien, og Scanvaegt Systems er markedsledende innenfor maskinvare- og programvareløsninger til næringsmiddelindustrien. De nåværende eierne av Accuratech fortsetter som selskapets ledelse og vil derfor fremdeles ha det overordnede ansvaret for den fremtidige programvareutviklingen og det daglige ledelsesansvaret i Accuratech.

Kundene vinner
Med to tungvektere på det danske markedet på samme lag vil kundene få enda bedre løsninger i fremtiden. Ledelsen i Scanvaegt Systems og Accuratech uttaler: «Styrken i den nye konstellasjonen er de mange årene med felles erfaringer, vår stilling på markedet og en større felles medarbeiderstab som vil arbeide tett sammen om fremtidige løsninger. Analysen kartla også at kundene ønsker standardløsninger som kan spesialtilpasses og oppgraderes. Det vil vi i enda høyere grad kunne imøtekomme fremover med det nye oppsettet.

Programvareutviklingen fortsetter
Scanvaegt fortsetter utviklingen av PlusFlex PM, som er et programvaresystem for styring og overvåkning av bl.a. dynamiske veiesystemer. Likeledes fortsetter Scanvaegt med å vedlikeholde og gi support til PlusFlex- og OrderFlex-kunder. Kundene vil på sikt bli tilbudt nye oppgraderingspakker for de nye programvareløsningene. På samme måte vil Accuratech fortsette programvareutviklingen, vedlikeholdet og supporten av Shopfloor Management Suite til eksisterende kunder og til segmenter utenfor næringsmiddelindustrien.

Accuratech ApS
Accuratech er et dansk programvareselskap som siden 2004 har spesialisert seg innen næringsmiddelproduksjon.  Accuratech tilbyr kundetilpassede programvareløsninger og har stor ekspertise innen produksjonsregistreringer, sporbarhet, kvalitetssikring, prosessikring, driftsoppfølging, etikettering, veiing, datainnsamling og integrering til andre systemer.

Kontakt
Administrerende direktør, Scanvaegt Systems A/S, Jan Elgaard              
Tlf.: +45 8678 5500,
E-post: jel@scanvaegt.dk

Administrerende direktør, Accuratech ApS, Søren Schultz Jespersen    
Tlf.: +45 25434202,
E-post: ssj@accuratech.dk

Kontakt