ScanPlant-Mejerisektoren_2.jpg

Digitalisering forbedrer lønnsomheten og minimerer manuelt arbeid

Nytt MES-system ruller ut digitalisering i både produksjonen av gulost og meierienes pakkeri og lager.

Med ScanPlant NG-systemet introduserer Scanvaegt Systems en totalløsning til ostemeieriene som skaper gjennomsiktighet i arbeidet med bl.a. kvalitetssikring, lagerstatus, sporbarhet og lønnsomhet.

”Små og mellomstore meierier har utfordringer med å få digitalisert produksjonen og pakkeriet. Som praksis er i dag, blir utallige mengder data fra produksjon, pakkeri og lager typisk lagt inn manuelt i regneark, og håndskrevne lapper settes opp på hyllene der gulostene ligger og modner.» Det forteller Jarle Strømsnes, Regional Sales Manager hos Scanvaegt Systems, som er klar med det nye ScanPlant NG MES-systemet til meierier med produksjon av gulost.

Systemet er en skreddersydd bransjeløsning som er utviklet spesifikt for meierisektorens konkrete produksjonsprosesser.  ”Vi importerer informasjon om f.eks. sporbarhet, kvalitetssikring og laboratoriedata fra meieriets regneark til ScanPlant-systemet, som nå gir meieriet et fullt overblikk over all informasjon. Dataene er i sanntid og kan derfor brukes som et effektivt styringsverktøy der meieriet lett kan trekke ut data og f.eks. sammenligne utbyttet fra de forskjellige partiene», sier Jarle Strømsnes. 

Forbedrer inntjeningen

ScanPlant NG MES er et komplett fabrikksystem som bl.a. overvåker produksjonsutvikling, lagerutvikling og utbytte. Systemet digitaliserer oppgavene og skaper gjennomsiktighet på en lang rekke parametere som ikke bare sikrer optimal drift, men også synliggjør eventuelle avvik og dermed mulige forbedringer i inntjeningspotensialet.

Full kontroll med ostelageret

”Med ScanPlant-systemet, som forsyner alle guloster med strekkoder, får meieriet god oversikt over hvor ostene er i modningsprosessen, når de skal snus, når de skal vaskes, om de er påført voks eller annet belegg, godkjenningsprosesser og hvordan den nøyaktige lagerstatusen ser ut. På hyllene blir det satt opp ostekort med unik strekkode-ID sånn at det alltid er styr på de forskjellige partiene. Systemet digitaliserer alle registreringer – det reduserer manuelle tastefeil og sikrer full sporbarhet”, forklarer Jarle Strømsnes.

”Før hadde meieriene bare en følelse av hvordan det gikk med lønnsomheten i pakkeriet og på lageret, men nå kan de måle inntjeningen i sanntid via nøyaktige rapporteringer. I tillegg gir ScanPlant definitivt en stor tidsmessig besparelse da mange manuelle oppgaver nå er unødvendige», legger han til.    

Sparer arbeidstid og hindrer tastefeil

ScanPlant NG kan også styres på lager via håndterminaler og mobile enheter og har en innebygd tastekontroll som hindrer feil inntasting og sikrer korrekte data. 

”Vi har utviklet et MES-system med fokus på kontroll av prosesser og på en navigasjonsvennlig plattform der operatøren på skjermen blir guidet gjennom de ulike kontrollene trinn for trinn. Det er så mange muligheter med digitalisering og datainnsamling i ScanPlant, som kan sortere og sammenligne data og gi meieriet god oversikt», understreker Jarle Strømsnes.  

Integrasjon til ERP-systemet

ScanPlant NG kan integreres med meieriets ERP-system sånn at det pakkes direkte mot bestillinger og faktureres automatisk.

MES-systemet kan leveres som en hel fabrikkløsning som også omfatter sluttprosesser som kontrollveiing og etikettering, men kan også selges i moduler til f.eks. pakkeri, lager eller sporbarhetsstyring.

Fordeler med ScanPlant NG MES:

  • Full og rask oversikt over produksjonsstatus gjennom alle prosessene frem til pakking til kunden
  • Gjennomsiktig lønnsomhet ved oppfølging av forbruk av materialemengde og arbeidstid i produksjon og pakkeri
  • Kort tilbakebetalingstid
  • Produksjons- og lagerkontroll samt sporbarhet på både tilsetninger og emballasje
  • Raskt søk av statusen på oster under produksjon eller på lager via SQL-databasen
  • Kontroll og styring av korrekt modningstid (inkl. utført snuing av ost), registrering av ekstra kvalitetsparametere i produksjonen og elektronisk omklassifisering av oster
  • Rapportering i sanntid og sammenligning med historiske data

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt