Espera ES9800 har et spesielt «multikassettsystem» med plass til 5 etikettruller på én og samme etikettskriver.

Espera ES9800

Automatisk etikettmerkingssystem med plass til 5 etikettruller

ES9800 har et spesielt «multikassettsystem» med plass til 5 etikettruller på én og samme etikettskriver. Dette betyr at man kan ha 5 ulike etikettruller klare for bruk på maskinen.

På den måten sparer man tid ved at man slipper å skifte etikettrull for hver ny etikettmerkingsoppgave der det skal brukes en annen etikettype.

Ettersom én og samme Espera 9800-maskin kan klare 5 forskjellige etikettmerkingsoppgaver, sparer man dessuten også plass i pakkeriet.

ES9800 skriver ut og fester etiketter automatisk på opptil 150 emner i minuttet. Påføringen skjer dynamisk (dvs. mens emnet er i bevegelse), slik at man oppnår en hurtig, kontinuerlig flyt.

Systemet kan håndtere emnestørrelser opptil L 640 x B 360 x H 200 mm, og feste etiketter opptil B 100 x H 200 mm.

ES9800 styres fra en avansert terminal der man programmerer oppsett for de forskjellige produktene / faste varenumre. Oppsettene inneholder informasjon om bl.a. skriverposisjon, etikettrotasjon, påføringstrykk og produktstyring. Når disse er definert, er det enkelt å utføre de ulike etikettmerkingsoppgavene, ettersom maskinen automatisk stilles inn i samsvar med de valgte parametrene.

 

 • Det er mulig å kjøre opptil 5 forskjellige jobber samtidig
 • Den innebygde kompressoren i Espera-systemet gjør at det ikke er nødvendig med ekstern trykkluft
 • Det kan utføres programendringer mens systemet er i gang
 • Kvalitetskontroller sikrer at strekkoden er leselig
 • Robust, rengjøringsvennlig konstruksjon i rustfritt stål
 • Lettforståelig, visuell brukerveiledning og maskininnstilling på berøringsskjerm
 • Automatisk innstilling av etikettplassering på produktet både i X- og Y-retning
 • Automatisk innstilling ved skiftende, forskjellige etikettstørrelser
 • Hurtig skifting av etikettrull takket være smart servofunksjon
 • Utskrift av både emneetiketter og total-/kartongetiketter
 • Alle transportbåndene har «plug-ins», og kan skiftes uten bruk av verktøy
 • Varmeskriverhodet kan skiftes uten bruk av verktøy

 

 

Smarte funksjoner

Espera-ES9800.png

Les brosjyre

Espera ES9800

Download
Kontakt