Scanvaegt PlusFlex Mobile Process Control er et system for prosesstyring til bruk via håndholdte enheter basert
Scanvaegt PlusFlex Mobile Process Control kan konfigureres for mange ulike prosesser i virksomheten.

PlusFlex Mobile Process Control IT-system

Prosesstyring via håndterminal

PlusFlex Mobile Process Control er et system for prosesstyring til bruk via håndholdte enheter basert på Windows Mobile, for eksempel industri-håndterminaler.

Systemet kan konfigureres for mange ulike prosesser i virksomheten, som varemottak fra ekstern leverandør, råvarebruk i produksjonen, lagervarer ut/inn, ferdigmelding av produksjonsordrer, plukking av varer fra lager samt ekspedisjon av varer til kunder.

I forbindelse med disse prosessene kan man skrive ut for eksempel transportetiketter med unike SSCC-numre, sporingsetiketter, adresseetiketter og liknende.

PlusFlex Mobile Process Control er nettbasert og jobber mot databasen, slik at data valideres umiddelbart – for eksempel kontrollerer det om riktig varenummer er skannet.

Systemet kan også kombineres med en lagermodul og brukes til styring av FiFo-lagre, slik at det ved alle lageruttak kontrolleres om det finnes eldre varer på lageret.

PlusFlex-IT-Concepts.png

Les brosjyre

PlusFlex Mobile Process Control

Download
Kontakt