Scanvaegt PlusFlex Order Packing System er en programvarepakke til styring av ordrepakkeoppgaver.

PlusFlex Order Packing IT-system

Styring av produksjons- og etiketteringslinjer

PlusFlex Order Packing System er en programvarepakke til styring av ordrepakkeoppgaver på både automatiske produksjons- og etiketteringslinjer og manuelle pakkestasjoner.

Med utgangspunkt i opprettede produksjons- eller kundeordrer styrer PlusFlex Order Packing System pakkeri- og etiketteringslinjene – det vil si at alle data som skal brukes til etikettering av produktene samt opplysninger om emballasje, paller og liknende overføres automatisk til linjen fra produksjons-/kundeordrene.

PlusFlex Order Packing System kan også sørge for automatisk utskrift av forsendelses- dokumenter underveis i produksjonen. Når bestilt mengde er produsert, avsluttes kjøringen automatisk.

Systemet kan settes opp til automatisk å fortsette med etikettering av neste kundeordre uten stans dersom linjen brukes til å produsere samme varetype over en lengre periode.

Når en ordre er ferdig etikettert, overføres data automatisk til det overordnede databasesystemet, der den registreres med opplysninger om faktisk produsert mengde, vekt og antall fordelt per parti. Man kan også registrere nøkkeltall som dato, klokkeslett, linje-id, operatør-id samt ev. kasserte produkter og årsaker til stans.

Med PlusFlex Order Packing System kan operatøren bruke liten eller ingen tid på manuell inntasting, slik at man oppnår høy driftssikkerhet, kort eller ingen omstillingstid og ingen risiko for feilmerking.

Scanvaegts Order Packing System leveres også med en integreringsmodul for ERP, slik at ordredata kan overføres automatisk til/fra virksomhetens administrative kontorsystem. Dermed kan man også her eliminere eller minimere manuelle arbeidsprosedyrer og risikoen for feiltastinger.

Ved hver av etiketteringslinjene plasseres normalt en berøringsbetjent operatørterminal der dagens kundeordrer kan velges, startes og overvåkes under pakkeprosessen. Ved automatiske Espera WPL-linjer kan ordrer velges direkte fra Espera-terminalen.

PlusFlex-Order-Packing.png

Les brosjyre

PlusFlex Order Packing

Download
Kontakt