Scanvaegt PlusFlex Traceability System sikrer effektiv sporing av matvarer tilbake til leverandøren med informasjon om opprinnelse og parti.

PlusFlex Traceability IT-system

Sporing og registrering av alle lovpålagte opplysninger på matvarer, fôr og dyr

PlusFlex Traceability System sikrer effektiv sporing av matvarer tilbake til leverandøren med informasjon om opprinnelse og parti (tilvalg: sporing til enkeltindivid). Systemet brukes også til sporing ut mot kunde / mottaker av matvarene.

Dersom virksomheten kombinerer flere partier med matvarer, holder systemet også styr på dette under produksjonen, slik at det alltid kan dokumenteres hvilke ingredienser eller råvarer som er brukt i en bestemt vare.

PlusFlex Traceability Systemet er designet slike at en gitt ”aktivitet”, som bruk av en ingrediens i en ferdigvare, innebærer en registrering med ett inngående og ett utgående batch-/varenummer. Det inngående batchnummeret er ingrediensens ID, mens det utgående er den ferdige varens ID. På den måten etableres det en kopling mellom ingrediensen og hovedproduktet.

Databasen er rekursiv, slik at man i teorien kan opprette et uendelig antall sammenkoplinger av batchnumre. Visninger og rapporter kan tilpasses slik at historikken for et batchnummer (inkludert genererte batchnumre) enkelt kan hentes frem med relevant informasjon som opprinnelse, leverandør og annet.

PlusFlex Traceability Systemet bruker en MS SQL Server-database som installeres på en sentral server.

PlusFlex-IT-Concepts.png

Les brosjyre

PlusFlex Traceability

Download
Kontakt