Scanvaegt PlusFlex Warehouse System er lagersystemet for mindre og mellomstore matvareprodusenter.
Scanvaegt PlusFlex Warehouse har også en modul for styring av varelageret.

PlusFlex Warehouse IT-system

Lagerstyring, plasserings-registrering og kontroll av holdbarhetsdato

PlusFlex Warehouse System er lagersystemet for mindre og mellomstore matvareprodusenter. Systemet har også en modul for styring av varelageret.

Systemet kan forsynes med data som er registrert ved hjelp av håndterminaler, slik at de ansatte kan skanne inn vareinformasjon på lageret etter produksjons- slutt og/eller varemottak. Når varen tas ut fra lageret for kundelevering, skannes den på nytt, og lagerbeholdningen reduseres tilsvarende.

PlusFlex Warehouse System kan brukes til å administrere bestemte lagerplasseringer, som reolnummer, plassnummer eller liknende.

En vare kan være registrert på en bestemt plassering med mengde per type med batchnummer (sporingsinformasjon), holdbarhet og unikt ID-løpenummer. Denne informasjonen kan hentes frem på terminalene når en vare skal plukkes fra lageret. Eksempel: Når en vare skal hentes fra lageret, kan terminalen opplyse om hvilken hylle den eldste varen med norsk opprinnelse befinner seg på.

Straks en lagerpostering er gjennomført, registreres dette i databasen. Det betyr at mengden av den aktuelle varen oppdateres og kan vises i Office-programmet.

Man kan også utarbeide ulike typer rapporter over varer på lager. Disse kan spesifiseres etter for eksempel lagerplassering, varenummerintervall og så videre. Rapporten viser for eksempel varenummer, varetekst, mengde per batchnummer og lagerplassering (område).

PlusFlex-IT-Concepts.png

Les brosjyre

PlusFlex Warehouse

Download
Kontakt