PlusFlex Box Control IT-system

Automatisk identifisering, veiing, etikettering og registrering

PlusFlex Box Control System løser en rekke oppgaver på automatiske produksjonslinjer, som identifisering, kontroll, registrering og merking av kasser og kartonger.

Systemet monteres ofte som en sentral pakkelinje etter en eller flere uavhengige produksjonslinjer. Fra de ulike produksjonslinjene kommer kassene nå i tilfeldig rekkefølge og føres inn på den sentrale pakkelinjen, der de identifiseres ut fra for eksempel et ID-nr. i 2D-strekkode, en RF-tag eller som linjenummeroverføring fra foranliggende kommando.

Ut fra denne informasjonen laster systemet det aktuelle varenummeret fra tilhørende database. Deretter foretar systemet – avhengig av varetype – en vektkontroll og sjekker om kassen inneholder riktig mengde. Systemet registrerer samtidig den enkelte kasse og oppjusterer mengden på lageret.

Hvis alle verdier viser seg å være riktige, blir kassen etikettert, for eksempel foran eller på siden, avhengig av kundens ønsker. Alt dette skjer helt automatisk, uten bruk av personal.

PlusFlex Box Control Systemet utfører følgende funksjoner automatisk:

  • Identifisering av varer på linjen
  • Kontroll av riktig antall produkter i kassene ut fra veiing og/eller registrering av reell vekt
  • Påsetting av forseglingsetikett på kassen side
  • Trykk og påsetting av produktetikett på kassen (etikettplassering samt antall etiketter kan lagres i systemet)
  • Etterkontroll av påsatt etikett og strekkodelesbarhet.
  • Kan kombineres med metallsporing av kasser.
  • Avhending av avviste kasser
  • Lagertilgang for varer.
  • Utbytteberegning for varer som selges som fastvektsvarer. Dette betyr at den faktiske vekten registreres og sammenliknes med produktets ”salgsvekt”. Dermed kan det i etterkant utarbeides en rapport som viser svinnandelen.

Tilvalg: summering av vekt per kasse, kasser for påfølgende palletering og trykk av palletiketter.

PlusFlex-Order-Packing.png

Les brosjyre

PlusFlex Box Control

Download
Kontakt