Løsning til råstof-udlevering

Løsning til råstoffutlevering

Veiing, styring og administrasjon av råstoffutlevering

Scanvaegts løsning håndterer inn- og utveiing av lastebiler, styring av utlevering, adgangskontroll til området, styring av bommer, kommunikasjon og integrering til ERP-systemet.

Rask ekspedisjon

Sjåføren veier den tomme bilen inn på brovekten og taster de relevante dataene for de materialene han skal hente – det kan være varenr., kundenr., leveranse, ordrenr. o.l. Systemet guider ham igjennom registreringen, og deretter kan bilen kjøre bort og man kan laste på råstoffene.

Hvis man ønsker en raskere ekspedisjon, kan man velge å ha bilens tomvekt (taravekt) forhåndsregistrert i systemet. Dra trenger ikke sjåføren å gjennomføre 1. veiing – innveiing av tom bil – men kan nøye seg med å veie ut den fullastede bilene og lese av RFID-kortet.

Når veiingen er ferdig, eksporteres alle veiedata automatisk til kundens administrative system, der faktureringen kan skje uten behov for ytterligere manuell registrering.

Integrering til Pfreundt-veiesystem

Scanvaegt-løsningen kan brukes sammen med Pfreundt-veiesystemer til hjullastere. Via ScanX.NET Gravel-modulen er det integrering mellom ScanX.NET og Pfreundts WK60-terminal på hjullasteren.
Det betyr at vektdata fra veiing av råstoffer foretatt med hjullasteren, kan overføres og sammenkjøres med vektdata fra brovekten.

Løsningen består av:

Brovekt type 6200
ScanX.NET 2.4
ScanX.NET Gravel-modul
VT200 terminal med RFID-kortleser
Touch-free RFID-kort

 

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Les brosjyre

Løsninger for råstofflevering

Download
Kontakt