Scanvægtbrovægt6800.jpg

Bilvekt type 6800 Nordic Line - reduserer CO2-utslipp

Samarbeid gir Scanvaegts bilvekt forbedrede miljøegenskaper

Som ledende leverandør av bilvekter er det viktig for Scanvaegt Systems også å arbeide med miljøaspekter og sirkulær økonomi for å kunne tilby kunder løsninger som ikke bare er gode og effektive for den daglige virksomheten, men som også er bra med tanke på miljøet.

Scanvaegt Systems har i lang tid hatt et samarbeid med Benders Byggsystem, som produserer alle Scanvaegts betongbrygger for bilvekt type 6800 Nordic Line. Benders er en av de ledende produsentene av betong og natursteinsprodukter i Norden, og har et aktivt miljøarbeid der man hele tiden streber etter å forbedre seg.

Dette arbeidet har blant annet gitt følgende resultat for Scanvaegts bilvekt 6800 Nordic Line:

  • Anleggssementen er byttet ut med FA-sement, noe som gir redusert utslipp av karbondioksid med 20%
  • 100 % av armeringen er fremstilt av gjenvunnet stål
  • Størsteparten av armeringen er fra Coils, noe som reduserer svinnet av armeringsmateriale
  • Ballasten i betongen er 100 % knust materiale
  • Optimalisering av betongoppskrift for redusert CO2-utslipp

Geirr Franang, Sales Manager hos Scanvaegt Systems, forteller: "Scanvaegts bilvekt 6800 Nordic Line er en av de mest solgte bilvektene på det skandinaviske markedet. En robust løsning som virkelig oppfyller alle de tøffe kravene som stilles til en moderne bilvekt, både når det gjelder trafikk, belastning og det nordiske klimaet".

Han fortsetter: "Sammen med vår leverandør Benders Byggsystem styrker vi nå miljøprofilen ytterligere for å kunne ta ansvar både for miljøet og tilby kundene våre smarte og effektive løsninger. Dette er dessuten et fortløpende arbeid der vi hele tiden streber etter å bli bedre. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om bilvektløsningene våre eller annet som gjelder veiing," avslutter Geirr Franang.

Go to page in your own language

Kontakt