ScanX.NET_1.jpg
ScanX.NET_3.jpg
ScanX.NET-2.4.jpg
ScanX.NET_NY.jpg

Vi presenterer ScanX.NET 2.4

Den nye versjon 2.4 av ScanX.NET optimerer arbeidsprosesser og effektiviserer håndtering av dataregistreringer fra bilvektsystemer.

 • ScanX.NET på nettbrett og smarttelefon
 • Selvbetjening for kundene dine
 • Rask og enkel mottakskontroll
 • Fjernbetjening av sjåførterminal

ScanX.NET på nettbrett og smarttelefon

Nå kan du kjøre ScanX.NET på nettbrett og smarttelefon. Dette skjer via nett- basert løsning: ScanPortalDet gir mye bevegelsesfrihet og gjør det enkelt for veiepersonell å løse en rekke oppgaver mens de er i felten.

Spørsmålene i skjemaet for smarttelefon / nettbrett tilpasses den spesifikke oppgaven og kan formuleres fritt. 

Delivery Inspection: Rask Mottakskontroll

Modulen Delivery Inspection gjør det enkelt  å løse en rekke forskjellige oppgaver når personell fra anlegget  befinner seg ute på plassen – det kan være oppgaver som:

 • å foreta en inspeksjon av avfall til deponi
 • å kvalitetskontrollere metaller til gjenbruk
 • å omklassifisere varer som er meldt feil
 • å registrere ev. avvik med bildedokumentasjon
 • å godkjenne en leveranse inn/ut på anlegget
 • å bli varslet om ankomst av en spesiell bil til anlegget
 • å legge til data direkte i registrering uten bruk av papir/notater.

Skjemaene på smarttelefon/nettbrett kan formuleres fritt og tilpasses oppgaver eller bruker. Fargene i skjemaene kan endres etter behov og til den enkelte bruker.
Det kan også integreres opp mot Stikkprøve-funksjonen, hvor det foretas en inspeksjon av en tilfeldig utvalgt bil til en stikkprøve.

ScanReport: Selvbetjening for kundene dine 

Den nye ScanReport-modulen gir kundene dine tilgang til å hente vekt registreringene sine selv. Dette gjør det enkelt for kundene dine å hente data og sparer dem mye tid når de sender statistikk og fakturaer til sine egne kunder.

ScanReport er en Cloud-basert modul som kjører under ScanPortal-løsningen vår. Du kontrollerer tilgangsrettigheter selv og kan tilpasse hva kundene dine får tilgang til.

Gravel: til Pukk-, Grus- og Asfaltbransjen

Den nye PGA -modulen er utviklet spesielt til pukk, grustak, asfaltverk og råstoffindustrien. Modulen imøtekommer de fleste krav innen disse bransjer.

Modulen har bl.a. funksjonen Multi Tare on Vehicle, som gir mulighet for å bruker flere forskjellige taraverdier på det samme kjøretøyet. Dette er aktuelt, f.eks. ved bruk av forskjellige hengere på samme bil eller det er montert plogfester eller annet utstyr på bilen i perioder.

PGA-modulen inneholder et nytt Operator Panel. I modulen er det enklere å koble avtaler direkte på en kunde. Modulen har enkel meny på sjåførterminalen slik at veiing på bilvekter blir raskt og enkelt.

Fjernbetjening av sjåførterminal

Med funksjonen Vis terminal kan operatøren i veieboden nå betjene sjåførterminalens skjerm direkte på sin egen PC. Operatøren kan dermed veilede sjåføren eller overta betjeningen helt og ferdigstille registreringen.

Visningen er toveis; operatøren på sin PC kan se hva sjåføren trykker på og sjåføren kan se på terminalen hva operatøren foretar seg.

Rask oversikt over de siste registreringene

Funksjonen Most Recent Registrations gir operatøren oversikt over de siste avsluttede registreringene. De vises i egen liste under mellomlagret registreringer. Er det tastet feil varenummer eller det er gjentatte innveiinger på bilvekt av samme bil, kan dette raskt endres med noen få taste trykk eller dobbeltklikk.

License Plate Recognition: Automatisk nummerskiltgjenkjenning

En helt ny funksjon er License Plate Recognition til automatisk gjenkjennelse av bilens registreringsnummer. Dette skjer ved hjelp av videokameraer som leser av registreringsnummeret som overfører data til ScanX.NET, hvor kunden hentes frem.

Den nye funksjonen erstatter prosessen med gjenkjenning ved bruk av RFID-kort eller koder. Funksjonen gjør gjenkjenning enklere og raskere – og forhindrer samtidig ev. bruk av feil kort.

Enkel håndtering av GDPR

ScanX.NET 2.4 har en ny funksjon - Forget me – som hjelper med å løse og håndtere personsensitive data på en enkel måte å anonymisere kunders og produsenters personopplysninger.

Elektronisk signatur

ScanX.NET 2.4 kan også leveres med signatur pad. Signatur legges inn i systemet enkelt på de kunder som man ønsker å ha en signatur av.  Signaturen vil bli sendt med rapporten.

Flere forbedringer

ScanX.NET 2.4 byr på flere forbedringer, f.eks.:

 • Rapportmodulen Extended E-mail Report har mulighet til å sende e-mail manuelt eller automatisk daglig, ukentlig og månedlige rapporter til kunder. Rapportene kan lages spesielt til hver enkel kunde.
 • Både installasjonen og konfigurasjonen har blitt enklere, f.eks. kan konfigurasjonen foretas sentralt.
 • Alle fonter og ikoner er frisket opp med nye farger for å gi en bedre brukeropplevelse

 

Klikk her for mer informasjon om ScanX.NET

På lenken finner du produktsiden for ScanX.net med mer informasjon om hver modul.

LES BROSJYRE

ScanX.NET Weighbridge Management System

Download
Kontakt