Covid19-1.jpg
Covid19-2.jpg
Covid19-4.jpg

Våre retningslinjer under Covid-19 situasjonen

Vi har utarbeidet klare retningslinjer for hvordan vi arbeider under Covid-19-situasjonen. Vi håper at de besvarer eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan vi følger alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med møter, levering av utstyr samt servicebesøk i din virksomhet. Vi anstrenger oss for å opprettholde et høyt nivå for hygienestandarder og beskytte både deres ansattes og våre egne ansattes helse.

Vi beskytter alles helse

De ansatte er virksomhetens viktigste ressurs.
Hos Scanvaegt er det business as usual – vi arbeider som normalt, men følger myndighetenes retningslinjer og har lagt om arbeidet slik at noen arbeider hjemmefra, mens andre er på plass i firmaet.

Så vi er fortsatt tilgjengelig på telefon, e-post og videomøter for å gi deg support – det gjelder både salg, service og online-support.

Våre serviceteknikere tar alle forholdsregler for å minimere smitterisikoen under servicebesøk, og desinfiserer både før og etter besøkene. Sammen med deg avtaler vi det mest passende tidspunktet for besøk i virksomheten din. Vi informerer serviceteknikerne om hvor maskinene er plassert – så unngår de å måtte komme i kontakt med deres ansatte unødig.

Vi er fortsatt tilgjengelig for møter og servicebesøk

Vi er forblir klar til å tjene deg ved alle nye eller eksisterende oppgaver 
Vi bruker en rekke digitale IT-verktøyer for å utføre videomøter, online-support, programvaresupport samt andre tjenester.

Vi har en større ekstern arbeidsstyrke som IT-systemene våre er designet for å kunne gi support til. IT-systemene våre har den nødvendige graden av sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger, og IT-retningslinjene våre sikrer beskyttelse av data.

Vi er en internasjonal virksomhet

Fortsatt support til din bedrift 
Vi har en internasjonal organisasjon med ansatte som fortsatt er klar til å gi deg support – digitalt eller på plass i din bedrift – under koronakrisen.

Salgs- og serviceteamet vårt foretar ikke unødvendige reiser, men kan fremdeles opprettholde samarbeidet med deg samt levere utstyr og servicetjenester til din virksomhet, samtidig som rådene fra nasjonale myndigheter blir overholdt, i alle land.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss

Husk å ta godt vare på deg selv og dine ansatte, og takk for din fortsatte støtte. Vi er klar til å gi deg support og ser fremover.