Vores fokus er stadig på at yde dig den bedste service

Business as usual – nesten…

Korona-epidemien har skapt en alvorlig situasjon med store utfordringer som påvirker alle bedrifter. 
Men, vi ser fremover og står klar til at assistere deg.

Hos Scanvaegt følger vi også myndighetenes retningslinjer, men vi er fremdeles er i full gang i firmaet.

Vårt fokus er fremdeles på å yte deg den beste servicen og på å holde virksomheten din i gang på en optimal måte, slik at du er klar etter koronakrisen.
Så vi er fortsatt tilgjengelig på telefon, e-post og Skype for å gi deg støtte – det gjelder både salg, service og online-support.

Vær klar når koronakrisen er over

Vi opplever stor imøtekommenhet fra kundene våre og interesse for å arbeide videre med eksisterende og nye prosjekter.  Alle har fokus på å stå sterkt og være klare når vi kommer over på den andre siden av krisen.

Salgsteamet vårt står klart til å holde møte med deg – det kan skje på telefon, Skype eller «face-to-face» med de eventuelle begrensningene som situasjonen måtte pålegge.

Hold virksomheten din i gang 

Scanvaegts landsdekkende serviceteam står fortsatt klart til å assistere deg – det gjelder både for reparasjon, vedlikehold, kalibrering og online-support.

Serviceteknikerne våre tar alle forholdsregler for å minimere smitterisikoen under servicebesøk. Sammen med deg avtaler vi det mest passende tidspunktet for besøk i bedriften din. Vi informerer serviceteknikerne om maskinens plassering – da unngår de å måtte kontakte deres medarbeidere unødig. 

Vi ser fremover

Selv om vi alle fremdeles har store utfordringer, så er vi på vei igjennom krisen og kan se de første positive tegnene med gjenåpning av flere områder i samfunnet.
Så vi vil arbeide for å være klare når det igjen blir fart på hjulene – forhåpentligvis om ikke så altfor lenge.

Vi ønsker deg og firmaet ditt det beste i denne utfordrende tiden og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Salg Bilvekt

Salg Bilvekt

Salg Industri

Service & Support

Knut Berg

Geirr Franang

Frank Eriksrud

Kundesenter

Tel. 9074 1754

Tel. 9021 9660

Tel. 9691 7510

Tel. 9664 6700

knbe@scanvaegt.no

gefr@scanvaegt.no

frer@scanvaegt.no

post@scanvaegt.no

 

Kontakt