Forebyggende vedlikehold sikrer at produksjonsanlegget ditt fungerer optimalt og yter maksimalt - det hindrer dyre driftsstopp.

Forebyggende vedlikehold

Riktig vedlikehold hindrer produksjonsstans

Forebyggende vedlikehold sikrer at produksjonsanlegget ditt fungerer optimalt og yter maksimalt - det hindrer dyre driftsstopp.

Under et forebyggende vedlikehold gjennomgår vi produksjonsanlegget, kontrollerer funksjoner og skifter ev. ut slitte komponenter FØR de går i stykker og dermed forårsaker produksjonsstans.

Våre serviceavtaler er svært fleksible og kan settes sammen ut fra dine behov og ønsker.
En Scanvaegt serviceavtale kan inneholde forebyggende vedlikehold, teknikertimer, transportsoner og reservedeler - både til forebyggende vedlikehold og i forbindelse med akuttilkalling.

Det betyr at du har en fullstendig fast pris, og at du dermed kjenner vedlikeholdskostnadene fremover. Dermed unngår du uforutsette utgifter til reparasjon og vedlikehold.

Her er noen eksempler:

Basisavtale om ettersyn

Med faste intervaller gjennomgår vi produksjonsutstyret med tanke på funksjonalitet og behov for reparasjoner. Vi utarbeider en tilstandsrapport som gir deg et godt beslutningsgrunnlag for videre reparasjoner og vedlikehold.

Service- og vedlikeholdsavtale

En slik avtale kan inkludere:

 • Forebyggende gjennomgang av utstyr med tanke på feil og mangler med faste intervaller
 • Reparasjoner samt teknikertimer og transportkostnader
 • Reservedeler
 • Kort tilkallingstid
 • Vaktordning med tilkalling av assistanse utenfor ordinær arbeidstid

All-inclusive serviceavtale

En all-inclusive serviceavtale omfatter all service på både maskinvare, programvare samt kalibrering. Dette gir fordeler som:

 • Forebyggende gjennomgang av utstyr med tanke på feil og mangler med faste intervaller
 • Reparasjoner samt teknikertimer og transportkostnader
 • Reservedeler
 • Kort tilkallingstid
 • Vaktordning med tilkalling av assistanse utenfor ordinær arbeidstid
 • Garanti for korte responstider
 • Pålitelige produksjonsresultater
 • Optimal utnyttelse av utstyret
 • Redusert svinn
 • kun én samarbeidspartner for vedlikehold av alle former for utstyr og systemer.

Vi sjekker alt og kan om ønskelig skifte ut eventuelle slitte komponenter. Det vil dermed forhindre ytterligere avbrudd og produksjonsstopp.

Service Thumbnail.png

Les brosjyre

Forebyggende vedlikehold

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt