Scanvaegt PlusFlex to idealny system do sterowania liniami pro-dukującymi, pakującymi i etykietującymi, obsługującymi zapakowane produkty w zakresie ich ważenia,

PlusFlex IT-Concepts IT-system

Automatyzacja i usprawnienie procesów

PlusFlex to idealny system do sterowania liniami pro-dukującymi, pakującymi i etykietującymi, obsługującymi zapakowane produkty w zakresie ich ważenia, pakowania, etykietowania, składowania i wysyłki.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycz-nych i modułowej budowie PlusFlex jest bardzo wszech-stronnym systemem doskonałym zarówno do niewielkich autonomicznych wdrożeń, jak i dużych zintegrowanych rozwiązań.

System jest skalowalny. Bez trudu można go rozbudować w miarę wzrostu produkcji i potrzeb oraz zintegrować z syste-mami ERP i innym oprogramowaniem.

System PlusFlex składa się z modułu bazowego z bazą da-nych oraz standardowych narzędzi do gromadzenia i wy-miany danych w punktach pomiaru, do projektowania i druku etykiet, a także do generowania standardowych raportów.

PlusFlex to wydajne rozwiązanie do sterowania wszelkimi liniami produkcyjnymi, pakującymi i etykietującymi. System wykorzystuje proste, zrozumiałe dla użytkownika menu ekranowe, co skraca cenny czas pracy przy zmianie ustawień i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów operatora.

PlusFlex-IT-Concepts.png

Zobacz broszurę

PlusFlex IT-Concepts

Pobierz
Kontakt