Scanvaegt PlusFlex Warehouse to system zarządzania magazynowaniem dla małych i średnich producentów żywności.
Scanvaegt PlusFlex Warehouse Jest wyposażony w moduł do zarządzania magazynowaniem gotowych wyrobów.

PlusFlex Warehouse IT-system

Zarządzanie magazynowaniem, rejestracja lokalizacji i kontrola przydatności do spożycia

PlusFlex Warehouse to system zarządzania magazynowaniem dla małych i średnich producentów żywności. Jest wyposażony w moduł do zarządzania magazynowaniem gotowych wyrobów.

System otrzymuje dane zebrane na komputerach kieszonkowych przez pracowników, którzy skanują magazynowane produkty po zakończonej produkcji i/lub przy otrzymywaniu wyrobów. Kiedy produkt jest pobierany z magazynu w celu dostarczenia klientowi, jest ponownie skanowany, aby umożliwić odnotowanie zmniejszenia zapasu.

PlusFlex Warehouse przechowuje informacje o dokładnym miejscu przechowywania produktu, np. o numerze półki, pozycji itp. Produkt można przypisać konkretnej lokalizacji z informacjami o ilości wyrobu konkretnego typu, numerze serii (informacja identyfikacyjna), okresie przechowywania i unikalnym numerze identyfikacyjnym. Kiedy produkt jest pobierany z magazynu, wszystkie wymienione informacje można uzyskać na kieszonkowych komputerach. Przykładowo: Kiedy potrzebny jest konkretny produkt, kieszonkowy komputer informuje pracownika, na której półce znajduje się egzemplarz o najbliższej dacie ważności.

Redukcja liczby produktów w magazynie jest natychmiast rejestrowana w bazie danych. Oznacza to, że liczba produktów jest na bieżąco aktualizowana i można ją wyświetlić przez wyszukiwarkę oprogramowania biurowego.

Można również wygenerować różnego rodzaju raporty dotyczące magazynowanych wyrobów. Produkty mogą być sortowane, np. na podstawie położenia w magazynie lub numeru identyfikacyjnego. Raport obejmuje listę produktów, wraz z ich numerami, tekstami na etykietach, liczbą produktów z danej serii i informacją o lokalizacji lokalizacją.

PlusFlex-IT-Concepts.png

Zobacz broszurę

PlusFlex Warehouse

Pobierz
Kontakt