Scanvaegt PlusFlex Yield Control rejestruje dochody ze sprzedaży produktów i różne procesy zachodzące w związku z produkcją żywności.

PlusFlex Yield Control IT-system

Obliczanie dochodów i rejestracja operacji magazynowych

System PlusFlex Yield Control rejestruje dochody ze sprzedaży produktów i różne procesy zachodzące w związku z produkcją żywności. Kontrola obejmuje m.in. spadek masy podczas wędzenia dymem lub jej wzrost podczas marynowania itp.

System działa w oparciu o panele dotykowe Scanvaegt z oprogramowaniem PlusFlex Yield Control. Panele rozmieszczone są w wybranych punktach pomiarowych na terenie zakładu. Do systemu mogą być podłączane wagi podłogowe lub inne.

Operator rozpoczynając realizację zamówienia rejestruje ilość produktu wykorzystywanego w procesie. Po zakończeniu produkcji masa jest ponownie sprawdzana i zapisywana. Na tej podstawie można określić jej zmianę podczas trwania procesu.

Przy identyfikacji produktu operator drukuje jego identyfikator.

Funkcja ta często łączy się z rejestracją operacji magazynowych i umożliwia ciągłą aktualizację listy magazynowej.

Możliwe jest również wprowadzanie lub skanowanie ilości i parametrów kontrolnych związanych z aktualnym procesem produkcji, takich jak pH, temperatura, czas rejestracji, identyfikator operatora itd.

System oferuje różne typy raportu, generowane w oparciu o numer produkcyjny, datę, identyfikator produktu itp.

PlusFlex-IT-Concepts.png

Zobacz broszurę

PlusFlex Yield Control

Pobierz
Kontakt