PlusFlex Box Control IT-system

Automatyczna identyfikacja, ważenie, etykietowanie i rejestracja opakowań

System PlusFlex Box Control znajduje liczne zastosowania przy automatycznych liniach produkcyjnych. Wykonuje prace takie jak: identyfikacja, kontrola, rejestracja i etykietowanie opakowań.

Można dołączyć go jako centralną linię pakowania po jednej lub kilku liniach produkcyjnych. Opakowania z różnych linii produkcyjnych dostarczane są do centralnej linii pakowania w losowej kolejności. Tam PlusFlex Box Control identyfikuje je na podstawie numeru identyfikacyjnego na kodzie kreskowym 2D, tagów RF lub przez transfer numeru linii z poprzedniej kontroli.

W oparciu o te informacje, system wprowadza numer produktu z bazy danych i przeprowadza kontrolę wagi i zawartości opakowań. W tym samym czasie system zapisuje dany produkt w stale powiększanym rejestrze.

Jeśli kontrola nie wykaże nieprawidłowości, opakowanie zostanie oznaczone etykietą na przodzie. Wszystkie procedury wykonywane są automatycznie.

PlusFlex Box Control wykonuje automatycznie następujące czynności:

  • Identyfikacja produktu na linii
  • Kontrola liczby produktów w opakowaniu w oparciu o wynik ważenia i/lub rejestracja aktualnej masy
  • Umieszczanie etykiet sprzedażowych na boku opakowania
  • Drukowanie i aplikacja etykiet produktu na opakowaniu (informacja o liczbie i rozmieszczeniu etykiet jest zapisana w systemie)
  • Kontrola rozmieszczenia etykiet i czytelności kodów kreskowych
  • Możliwość połączenia z detekcją metali
  • Odrzucanie opakowań nie spełniających określonych wymagań
  • Dostawy zaopatrzenia
  • Zliczanie dochodów ze sprzedaży produktów, wyznaczonych na podstawie masy Oznacza to, że aktualna masa jest rejestrowana i porównywana z masą produktu przeznaczonego na sprzedaż. Umożliwia to generowanie raportu prezentującego procent sprzedanego produktu.

Istnieje również możliwość sumowania wagi dla opakowania oraz wspólnego paletownania opakowań i drukowania etykiety dla całej palety

PlusFlex-Order-Packing.png

Zobacz broszurę

PlusFlex Box Control

Pobierz
Kontakt