Skuteczna identyfikacja pochodzenia produktów do etapu dostawcy, z informacjami o ich źródle i partii.

PlusFlex Traceability IT-system

Śledzenie i rejestracja wszystkich ustalonych informacji

Skuteczna identyfikacja pochodzenia produktów do etapu dostawcy, z informacjami o ich źródle i partii (opcjonalnie: nawet do konkretnego zwierzęcia). W razie potrzeby także identyfikacja w drugą stronę – do klienta/odbiorcy produktu.

Jeśli firma miesza produkty z różnych partii, system śledzi do podczas produkcji, umożliwiając dokumentację produktów/składników wykorzystanych do konkretnego gotowego zamówienia.

Traceability rejestruje konkretną aktywność - np. wykorzystanie składnika w konkretnym produkcie - poprzez wejściowy i wyjściowy numer serii/produktu. Wejściowy numer serii to numer identyfikacyjny składnika, a wyjściowy - gotowego wyrobu. W ten sposób składniki są łączone z właściwymi produktami.

Rekurencyjna baza danych umożliwia teoretycznie nieskończenie wiele połączeń numerów partii. Formę raportów można dostosować do indywidualnych potrzeb. Ułatwia to przeglądanie historii numerów serii (również uzyskanych poprzez dziedziczenie) i uzyskiwanie istotnych informacji takich jak pochodzenie, dostawca itp.

Traceability współpracuje z bazą danych MS SQL Server zainstalowaną na serwerze centralnym.

PlusFlex-IT-Concepts.png

Zobacz broszurę

PlusFlex Traceability

Pobierz

Czy mają państwo pytania czy też wolą państwo abyśmy to my zadzwonili?

Jeśli tak proszę wysłać na e-mail – jesteśmy gotowi aby państwu pomóc.

Kontakt