Båda etiketter och etiketteringsutrustning

DanePork har valt Scanvaegt som leverantör av såväl etiketteringsutrustning som etiketter och drar därmed fördel av företagets expertis inom båda områdena, vilket bl.a. garanterar hög etikettkvalitet och medverkar till att förhindra driftstopp.

Applicerar flera olika etiketter samtidigt

DanePork levererar såväl halvfabrikat och bulkförpackningar till bl.a. rökerier, cateringföretag och slaktarbutiker som styckförpackningar till livsmedelsaffärer. Det betyder att man måste kunna förpacka och etikettera produkter i många olika storlekar, vilket ställer stora krav på såväl etiketteringslinjer som IT-system för effektiv orderstyrning av de många beställningarna.

Det löser DanePork med hjälp av etiketteringslösningar och IT-system från Scanvaegt som även levererar etiketterna som sätts på produkterna.
Förpackningarna till butikerna vägs och etiketteras på ett automatiskt ES7000/ES1000-system som förutom att sätta på den vanliga försäljningsetiketten även kan sätta på en etikett med extrapris.

Bulkförpackningar, kartonger och hela pallar etiketteras också med olika etiketterings- och märkningssystem från Scanvaegt.

Kundernas egna etiketter 

På DanePork arbetar man målinriktat med alla aspekter av produktutveckling. Det gäller även snygg presentation och kvalitetsförpackning av varorna till kunderna, så att de säljer ännu bättre.

En av DanePorks kunder är butikskedjan Lidl och Slagtergården applicerar Lidls egen varumärkesetikett ”Vilstrupgård” på varorna. Etiketten, som levereras från Scanvaegts etikettryckeri, ger varorna en markant kvalitetsprofil.

Utmaning

 • Daneporks breda sortiment ger olika etiketteringsuppgifter
 • Fokus på exponering
 • Ofta nya uppgifter och förändringar

Lösning

 • Flexibel och kundanpassad produkt
 • Effektiv orderhantering
 • Kundanpassade etiketter
 • Tätt samarbete mellan Danepork och Scanvaegt
 • Flexibelt system för korrigering av ordrar

Värde

 • Hög etikettkvalitet
 • Minskar resurser för administration
 • Undviker produktionsstopp

Online orderstyrning 

I Scanvaegtlösningen ingår också OrderFlex, ett orderstyrningssystem som integrerats med Slagtergårdens ekonomisystem där kundordrarna matas in. Integrationen är helt online, så att ev. ändringar syns direkt i OrderFlexsystemet på packeriet.

”Det ger oss mycket stor flexibilitet och vi kan ändra i kundordrarna ända fram till kl. 22.00 kvällen innan ordern levereras till kunden”, berättar vd Leo Grønvall och tillägger: ”Dessutom håller systemet koll på vårt returemballage och gör att vi sparar mycket administrationsarbete.”

Kinesiska tecken? Inga problem 

Nyligen började Slagtergårdens exportera till Kina och då behövde de skriva kinesiska tecken på etiketterna, vilket tidigare kunde vara både krångligt och tidskrävande. Det är det inte längre eftersom Slagtergården använder Scanvaegts programvara som innehåller en Uni-CodeText Editor som överför kinesisk text till rätt fält på etiketten. Det gör att det går snabbt att få nya texter på etiketterna.

I Scanvaegt har vi en leverantör som med sin expertis inom båda områdena kan se till att etiketteringsutrustning och etiketter fungerar optimalt tillsammans, så att vi slipper driftstopp och dålig etikettkvalitet
Leo Grønval vd

Så få leverantörer som möjligt 

”Vi föredrar att ha så få leverantörer som möjligt, så valet av Scanvaegt som leverantör av både etiketteringsutrustning och etiketter var helt avsiktligt”, berättar DanePorks vd, Leo Grønvall, och fortsätter: ”De är nämligen en leverantör som med sin expertis inom båda områdena kan se till att etiketter och etiketteringsutrustning fungerar optimalt tillsammans, så att vi slipper driftstopp och dålig etikettkvalitet.”

Nära samarbete är viktigt 

Leo Grønvall vill ha ett nära samarbete med sina leverantörer. ”Vi behöver leverantörer som kan reagera snabbt och lösa de uppgifter vi ger dem”, säger Leo Grønvall och förklarar närmare ”– som t.ex. när vi själva eller myndigheterna kräver att en rapport ska ändras. Vår erfarenhet är att Scanvaegt snabbt ställer upp och antingen löser problemet på plats eller föreslår en ny lösning, så vi är mycket nöjda med samarbetet.”

En växande företag

DanePork startade som slaktarbutik i Vejle, men flyttade 1983 till gården i St. Lihme där man började med grisslakt 1989. I dag (2011) slaktar man 6 000 grisar i veckan – hälften säljs i Danmark, medan den andra hälften går på export till bl.a. Sverige, USA, Australien och – sedan 2008 – även till Kina.

DanePork har 140 anställda (2011), men räknar med att öka antalet anställda de kommande åren i samband med att produktionen utökas och man kommer både att öka antalet slaktsvin och ägna sig ännu mer åt förädling av egna produkter.

Læs brochure

Espera ES7001

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt