EOL-solutions_SE.jpg

Bättre lönsamhet i förpackningslinjen

Scanvaegt Systems är en marknadsledande leverantör inom "End Of Line-system" inom förpackning och kan erbjuda en helautomatisk och skalbar lösning för hela linjen. Alla processer – från att de förpackade livsmedlen har vägts och märkts till att de står i lådor på en pall – kan köras automatiskt genom systemet, utan att behöva röras av människohänder.

I årtionden har Scanvaegt Systems levererat en mängd avancerade förpackningslösningar, främst till kött-, fisk- och kycklingindustrin, både nationellt och internationellt.

Scanvaegt, som har sitt huvudkontor i norra delen av Århus i Danmark, har ett brett utbud av olika EOL-lösningar som inkluderar både maskinvara och programvara. Förkortningen EOL står för End of Line och täcker det område i förpackningsprocessen som börjar med att den förpackade produkten kontrolleras och märks med all relevant information.

Sales Manager Stefan Hagman fokuserar i denna artikel på kontrollvägning samt automatiska och flexibla märkningssystem. ”Vi har arbetat med EOL i 30 år och kommer ofta in i bilden när kunden har ett rationaliseringsprojekt. Kunden vill ofta ha högre kapacitet, säkerhet (inklusive minskning av mänskliga hanterings- och inmatningsfel samt noll datafel), spårbarhet och inte minst arbetskraftsbesparingar”, säger Stefan Hagman.

Kunden är också mycket intresserad av återbetalningstiden för investeringen, som vanligtvis är på under ett år. Enligt Stefan Hagman är detta tack vare att arbetstiden ofta kan sparas in motsvarande en heltidsställning per steg i de olika EOL-processerna – jämfört med en 10 år gammal förpackningsanläggning.

Återbetalningstiden för EOL-linjen är vanligtvis på under ett år - detta är tack vare att arbetstiden ofta kan sparas in motsvarande en heltidsställning per steg i de olika EOL-processerna.
Stefan Hagman Försäljningschef

Automatiserade lösningar för vägning och märkning

Scanvaegt kan tillhandahålla ett antal olika automatiserade EOL-lösningar, inklusive WPL-system (weigh price labelling) som används för vägning och märkning av detaljhandelsförpackningar i den första delen av förpackningsprocessen. Med detta system kombineras två funktioner.

Stefan Hagman förklarar: ”Systemet kontrollerar först vägningen av förpackningen och sedan skriver systemet ut en etikett med information om vikt, datum, batchnummer och streckkod och fäster etiketten på förpackningen. Om förpackningen ligger utanför de angivna vikttoleranserna sorteras den automatiskt bort och körs på ett separat band så att varor med felaktigt viktinnehåll inte skickas ut. Stefan Hagman fortsätter: ”Detta system är Formel 1-modellen med en maxhastighet på 120 artiklar per minut och är en av de mest effektiva och pålitliga på marknaden”.

I nästa steg förpackas förpackningarna i lådor eller kartonger. ”När kartongen är förpackad måste den förseglas, vägas och märkas och här kan Scanvaegt dessutom erbjuda en automatiserad lösning med ABWL-systemet (automatic box weigh labelling), som säkerställer ett bättre flöde i förpackningsprocessen”, säger Stefan Hagman och fortsätter: ”En av våra ABWL-lösningar kan hantera flera olika typer av kartonger på linjen samtidigt genom en produkt-ID-kod. Här utför systemet en matchningskontroll av kartongen som säkerställer att det finns en överensstämmelse mellan produkterna i kartongen, uppgifterna på etiketten, viktinnehållet samt spårbarhetsetiketten. Om det finns en avvikelse sorteras kartongen ut automatiskt”.

Inom ABWL-området med kartongmärkning har Scanvaegt utvecklat ett koncept tillsammans med ett stort danskt slakteri. Konceptet är skalbart och utformat så att flera olika typer av kartonger kan köras på samma band i förpackningsanläggningen.
”På det sättet sparar slakteriet in pengar på lönekostnader. Tidigare var det nödvändigt att ha en anställd vid varje vägningsstation för att välja artikelnummer baserat på en visuell bedömning,” förklarar Stefan Hagman.

För att säkerställa en bra och jämt flöde på förpackningslinjen har Scanvaegt utvecklat en lösning som säkerställer att endast ett kolli körs per bandmodul. På så sätt kan hastigheten ökas till upp till 20–30 kartonger per minut med garanterat korrekt märkning. Lösningen kan också hantera eventuella stopp på linjen och förhindra att förpackningar ackumuleras.

Det sista steget i förpackningsprocessen är där Scanvaegt-systemet automatiskt märker pallen med de förpackade kartongerna med SSCC-etiketter på två eller tre sidor och eventuellt i olika höjder. Systemet kan också kontrollera läsbarheten för den streckkod som sitter på etiketten och säkerställa att den kan läsas av streckkodsläsare hos kunder.

ScanPlant NG MES – skapar bättre resultat och stärker konkurrenskraften

Den gemensamma nämnaren för de olika EOL-processerna är programvaran som binder allt samman.

Scanvaegt erbjuder ett effektivt verktyg för produktionsstyrning – ScanPlant NG – som är ett manufacturing execution-system som hanterar och planerar alla processer från varumottagning till produktion, förpackning, lagerhantering och leverans. I förpackningsprocessen används ScanPlant bl.a. för styrning av uppgifter såsom metalldetektering, kontrollvägning, viktprismärkning, kartong- och pallmärkning.

Stefan Hagman förklarar närmare: ”Vi är en av få leverantörer som täcker alla processer i produktionen. Vi har programvara för datainsamling som säkerställer att kunden kan övervaka produktionsutvecklingen och skapa transparens i allt från produktivitet och lagerutveckling till utbyte och svinn i realtid. Datainsamling är vägen till ökade intäkter”.

Med ScanPlant kan kunden också effektivisera arbetsflöden och minska felkällor, t.ex. med hjälp av den automatiska orderhanteringen.

Stefan Hagman berättar: ”Vi har en stor tillväxt i försäljningen av våra ScanPlant-lösningar. Det är ett unikt verktyg som också kan användas av små och medelstora livsmedelsföretag. Endast inom detta område kan även ett litet företag spara in på arbetstid som motsvarar en halv tjänst. Det ger tydliga ekonomiska resultat att investera i en ny EOL-anläggning som stärker våra kunders konkurrenskraft på en marknad som alltid är under stark press”.

”Livsmedelsföretagen vi samarbetar med ligger i framkant inom automationsområdet och det finns också flera medelstora företag. De vet alla att en optimerad produktion förbättrar deras intäkter avsevärt”, avslutar Stefan Hagman.

Kontakt