Vores fokus er stadig på at yde dig den bedste service

Business as usual – nästan…

Corona-epidemin har lett till en allvarlig situation med stora utmaningar som påverkar nästan alla företagare. 
Men vi blickar framåt och står redo för att hjälpe dig.

På Scanvaegt följer vi myndigheternas riktlinjer, och har lagt om arbetet så att många arbetar hemma medan andra fortfarande är i full gång på plats i verksamheten.

Vårt fokus ligger fortfarande på att ge dig den bästa servicen och att hålla din verksamhet igång på ett optimalt sätt så att du är redo när krisen är över. 

Därför står vi även fortsättningsvis redo via telefon, e-post och Skype för att hjälpa dig – både när det gäller försäljning, service och onlinesupport.

Var redo när Corona-krisen är över

Vi känner ett stort tillmötesgående från våra kunder, samt ett intresse att arbeta vidare med existerande och nya projekt. Alla fokuserar på att rida ut stormen och vara redo när vi kommer ut på andra sidan.
Vårt säljteam står redo för ett möte med dig – det kan ske via telefon, Skype eller andra digitala lösningar eller "Face-to-Face, med de eventuella begränsningar som det kan innebära.

Håll din verksamhet igång 

Scanvaegts rikstäckande service står fortsatt redo att hjälpa dig – det gäller både reparation vid driftstopp, underhåll, kalibrering och onlinesupport.

Våra servicetekniker följer alla riktlinjer för att minimera smittorisken under sina servicebesök. Tillsammans med dig hittar vi den lämpligaste tidpunkten för ett besök på ditt företag. Vi informerar serviceteknikerna om utrustningens placering – på så sätt minimerar de kontakten med dina medarbetare. 

Kontakta vårt serviceteam – så att du kan garantera en maximal driftstid i den dagliga verksamheten och hålla företaget flytande.

Vi blickar framåt

Även om vi fortfarande har stora utmaningar framför oss så är vi på väg mot slutet av krisen, och vi kan se de första positiva tecknen med öppning inom flera områden i samhället. Därför vill vi se till att vara redo när hjulen börjar snurra igen – förhoppningsvis inom inte alltför länge.

Vi önskar dig och ditt företag det allra bästa i dessa utmanande tider, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

KONTAKTA OSS HÄR:

 

Support Försäljning

Support Försäljning

Service & Support

Stefan Hagman

Mikael Hallenborg

Kundcenter

Tel. 70-630 88 18

Tel. 8745 8200

Tel. 040-40 50 00

s.hagman@scanvaegt.se

m.hallenborg@scanvaegt.se

service@scanvaegt.se

 

Kontakt