Scanvaegt PlusFlex Label Designer är ett användarvänligt system för administration av varotexter, streckkoder och etikett-design.

PlusFlex Label Designer IT-system

Styrning av produktdata, varutexter, streckkoder och etikettdesign

PlusFlex Label Designer är ett användarvänligt system för administration av varotexter, streckkoder och etikett-design.

Med den avancerade Label Designer-funktionen kan etiketten sättas upp med texter i enstaka rader eller textblock där man kan arbeta med grafik och logo, upprätta streckkoder, t.ex. enligt GS1-standard samt sätta in linjer och ramar.

Vid arbete med textblock kan Label Designer automatiskt göra radbyte så att texterna passar till den aktuella designen. Det går även att använda separat formaterat textblock med valfritt typsnitt, oberoende av vald etikettskrivare.

Orden kan formateras ett och ett med fet eller kursiv stil eller strykas under. Med hjälp av fältet Formaterad text kan avståndet mellan bokstäver/rader också ändras.

I motsats till många andra etikettsystem på marknaden kan du från PlusFlex Office visa förhandsgranskning av den valda varans etikett, med alla data från produktdatabasen och naturligtvis i full WYSIWYG.

gse streckkoder - EAN13, ITF14, GS1 Databar, GS1 128, 2D samt QR och Data-matrix - kan användas med Label Designer. QR-koden kan t.ex innehålla specifik URL per produkt så att konsumenten med en app i sin smart-phone kan guidas till tillverkarens hemsida och exempelvis få tillagningsanvisningar.

I systemet går det att arbeta med sammansatta data i ett textblock, vilket ger fördelen att data från flera texter kan användas i samma textfält. Detta är praktiskt när det finns önskemål om att all textinformation skrivs tillsammans oberoende av vald produkt.

I PlusFlex Office kan man öppna flera etikettdesigns samtidigt under varje flik. Det gör det mycket enkelt att kopiera fält från en design till en annan och vice-versa.

PlusFlex-Label-Designer.png

Läs broschyr

PlusFlex Label Designer

Download
Kontakt