Scanvaegt PlusFlex Mobile Process Control är ett system för processtyrning för användning i mobila enheter.
Scanvaegt PlusFlex Mobile Process Control kan konfigureras till många olika processer på företaget.

PlusFlex Mobile Process Control IT-system

Processtyrning via handdator

PlusFlex Mobile Process Control är ett system för processtyrning för användning i mobila enheter baserade på Windows Mobile, t.ex. industriella handdator.

Systemet kan konfigureras till många olika processer på företaget, t.ex. varumottagning från extern leverantör, förbrukning av råvaror i produktionen, in-/utleveranser på lager, färdigrapportering av produktionsorder, plockning av varor på lager och expediering av varor till kund.

I samband med de här processerna går det att skriva ut t.ex. transportetiketter med unika SSCC-nummer, spårbarhetsetiketter, adressetiketter o. dyl.

PlusFlex Mobile Process Control arbetar online mot databasen, vilket betyder att data valideras direkt – t.ex. kontrollerar programmet om korrekt varunr har skannats.

Systemet kan även kombineras med lagermodul och användas för styrning av FiFo-lager, så att det alltid kontrolleras om det finns äldre varor på lagret vid varje utleverans.

PlusFlex-IT-Concepts.png

Läs broschyr

PlusFlex Mobile Process Control

Download
Kontakt