Scanvaegt PlusFlex Order Packing System är ett programvarupaket för styrning av orderpackningsuppgifter.

PlusFlex Order Packing IT-system

Styrning av produktions- och etiketteringslinjer

PlusFlex Order Packing System är ett programvarupaket för styrning av orderpackningsuppgifter på både automatiska produktions- och etiketteringslinjer och manuella packningsstationer. 

Mot bakgrund av registrerade produktions- eller kundordrar styr PlusFlex Order Packing System packnings- och etiketteringslinjerna, d.v.s. att alla data som behövs för etikettering av produkterna samt uppgift om ytteremballage, pallar och liknande överförs automatiskt till linjen från produktions-/kundordrarna. 

PlusFlex Order Packing System kan även se till att fraktdokumenten skrivs ut automatiskt under produktionens gång. När den beställda mängden har framställts avslutas körningen automatiskt. 

Systemet kan ställas in på att automatiskt fortsätta med etikettering av nästa kundorder direkt utan avbrott om linjen används för att framställa samma typ av vara under en längre period. 

När etiketteringen av en order är klar överförs data automatiskt till det överordnade databassystemet där ordern registreras med uppgift om den faktiska framställda mängden, vikt och antal fördelat per parti/batch. Det går även att registrera nyckeltalsuppgifter om datum, tid, linje-ID, operatör-ID och ev. kasserade produkter och avbrottsorsaker. 

Genom att använda PlusFlex Order Packing System kan man eliminera eller minimera operatörens manuella inmatningsarbete. På så sätt uppnår man hög driftsäkerhet, kort eller ingen omställningstid alls och ingen risk för felmärkning.

Till PlusFlex Order Packing System finns också en ERP-integrationsmodul, så att orderdata överförs automatiskt till/från företagets administrationssystem. Det innebär att man även här kan eliminera manuella arbetsmoment och risken för felinmatningar. 

Vid var och en av etiketteringslinjerna placeras vanligtvis beröringsstyrda operatörsterminaler där operatören kan välja, starta och övervaka dagens kundorder under packningsprocessen.

Vid de automatiska Espera WPL-linjerna går det att välja order direkt på Espera-terminalen.

PlusFlex-Order-Packing.png

Läs broschyr

PlusFlex Order Packing

Download
Kontakt