Scanvaegt PlusFlex Traceability System säkrar effektiv spårning av livsmedel tillbaka till leverantören med uppgift om ursprung och parti

PlusFlex Traceability IT-system

Spårning och registrering av lagstadgade uppgifter om livsmedel, foder och djur

PlusFlex Traceability System säkrar effektiv spårning av livsmedel tillbaka till leverantören med uppgift om ursprung och parti (som tillval finns spårning tillbaka till den enskilda individen). Systemet används även till spårning mot kunden/mottagaren av livsmedlen.

Om företaget blandar flera olika partier livsmedel håller systemet reda på det också under produktionen, så att det alltid går att dokumentera vilka ingredienser eller råvaror som har använts i en viss vara.

PlusFlex Traceability System är utformat så att en bestämd ”aktivitet” – t.ex. användning av en ingrediens i en färdigvara – leder till registrering med ett ingående partinr/varunr och ett utgående partinr/varunr. Det ingående partinumret är ingrediensens ID medan det utgående är färdigvarans ID. På så sätt länkas ingrediensen ihop med huvudprodukten.

Databasen är rekursiv, vilket betyder att det teoretiskt sett kan skapas ett oändligt antal sammanlänkningar av partinummer. De använda vyerna och rapporterna kan anpassas så att historien bakom ett partinr (inkl. knutna partinummer) enkelt kan plockas fram med relevant information som ursprung, leverantör o. dyl.

PlusFlex Traceability System använder en MS SQL Server-databas som installeras på en central server.

PlusFlex-IT-Concepts.png

Läs broschyr

PlusFlex Traceability

Download
Kontakt