Scanvaegt PlusFlex Warehouse System är lagersystemet för mindre och medelstora livsmedelsföretag.
Scanvaegt PlusFlex Warehouse har även en modul för styrning av varulager.

PlusFlex Warehouse IT-system

Lagerstyrning, lagerplats-registrering och kontroll av bästföredatum

PlusFlex Warehouse System är lagersystemet för mindre och medelstora livsmedelsföretag. Systemet har även en modul för styrning av varulager.

Systemet kan förses med data som registreras via handdator då personalen skannar in varor på lagret efter avslutad produktion och/eller varumottagning. När varan plockas ut från lagret för leverans till kunden skannas den igen, varpå lagersaldot minskas.

PlusFlex Warehouse System kan arbeta med särskilda lagerplatser, t.ex. hyllnr, platsnr o. dyl. En vara kan vara registrerad på en särskild lagerplats med mängd per variant med partinr (spårningsinformation), bästföredatum och unikt ID-löpnr. Det utnyttjas när varan ska plockas på lager eftersom informationen kan hämtas fram på terminalerna som används. Exempel: När det hämtas en vara från lagret kan terminalen ange på vilken hylla den äldsta varan med svenskt ursprung finns.

Så fort en lagerpostering görs registreras det i databasen. Det betyder att den aktuella varans mängd är uppdaterad och kan listas i webbläsare från Officeprogrammet.

Det går också att ta fram olika rapporter om varor på lager. De kan t.ex. specificeras per lagerplats och/eller i varunummerintervall. Rapporten listar t.ex. varunr, varutext, grupperad mängd per partinr och lagerplats (område).

PlusFlex-IT-Concepts.png

Läs broschyr

PlusFlex Warehouse

Download
Kontakt