Scanvaegt PlusFlex Yield Control System registrerar företagets produktutbyte vid de olika processerna som utförs på ett livsmedelsföretag.

PlusFlex Yield Control IT-system

Utbytesberäkning och lagerregistrering

PlusFlex Yield Control System registrerar företagets produktutbyte vid de olika processerna som utförs på ett livsmedelsföretag. Det bidrar till full kontroll över t.ex. svinn vid rökning eller ökning vid marinering.

Systemet består av Scanvaegts beröringsstyrda terminaler med PlusFlex Yield Control registreringsprogram. Terminalerna placeras på utvalda platser på företaget där mätpunkter definieras. Vanligtvis är en golvvåg eller annan våg ansluten till PlusFlex Yield Control System.

På terminalen startar operatören en produktionsorder då han registrerar produktmängderna som ingår i processen. Efter processen registreras den aktuella produktionsordern igen på samma eller en annan terminal. På så sätt kan man följa produktens svinn eller ökning.

I samband med identifiering av produkterna skrivs det ut ID-märken som följer med förvaringskärl eller produktställ.

Funktionen kombineras ofta med lagerregistrering så att varorna samtidigt registreras som inleverans till valt lager eller utleverans från valt lager.

Vid registreringen går det även att mata in eller skanna kvalitets- och styrparametrar för själva produktionsprocessen. Det kan vara fråga om pH-mätningar, temperaturmätningar, tidsregistrering, operatörs-ID m.m.

Till funktionen hör olika rapporter som kan utarbetas efter produktionsnr, datum, varunr m.m.

PlusFlex-IT-Concepts.png

Läs broschyr

PlusFlex Yield Control

Download
Kontakt