PlusFlex Box Control IT-system

Automatisk identifiering, vägning, etikettering och registrering

PlusFlex Box Control System utför ett antal uppgifter på automatiska produktionslinjer, bl.a. identifiering, kontroll, registrering och märkning av lådor och kartonger. 

Systemet monteras ofta som central packningslinje efter en eller flera oberoende produktionslinjer. Från de olika produktionslinjerna anländer lådorna i slumpvis ordning och leds in på den centrala packningslinjen där de identifieras genom t.ex. ett ID-nr i 2D-streckkod, en FR-tagg eller som överföring av linjenummer från styrningen framför. 

Mot bakgrund av dessa uppgifter hämtar systemet det aktuella varunumret från den bakomliggande databasen. Nu utför systemet – allt efter varutyp – en viktkontroll och kontrollerar dessutom om lådan innehåller rätt mängd. Samtidigt registrerar systemet den enskilda lådan och uppdaterar mängden på lagret. 

Om alla kontroller är som de ska etiketteras lådan t.ex. på den främre kortsidan eller långsidan, beroende på kundens krav. Allt det här sker helt automatiskt utan inblandning av personal.

PlusFlex Box Control Systemet kan sköta följande funktioner automatiskt: 

  • Identifiering av varor på linjen
  • Kontroll av korrekt antal produkter i lådan utifrån vägning och/eller registrering av den faktiska vikten
  • Applicering av förslutningsetikett på lådans sida
  • Utskrift och applicering av produktetikett på lådan (etikettplacering och antal etiketter kan sparas i systemet)
  • Kontroll av applicerad etikett och streckkodens läslighet efter appliceringen
  • Kan kombineras med metalldetektering av lådor
  • Avvisade lådor kastas ut
  • Lagersaldo
  • Utbytesberäkning för varor som säljs som fastviktsvaror. Det betyder att den faktiska vikten registreras och jämförs med produktens ”försäljningsvikt”. Sedan kan man ta fram en rapport som direkt visar procentandelen som skänks bort (give-away). 

Tillval: Summering av vikt per låda, lådor för användning vid följande palletering och utskrift av palletiketter.

PlusFlex-Order-Packing.png

Läs broschyr

PlusFlex Box Control

Download
Kontakt