Vision kontrollsystem med stor precision

Scanvaegt Systems erbjuder visuella kontrollsystem som kontrollerar alla produktförpackningars fysiska skick och sorterar bort dem om de inte uppfyller fördefinierade inställningar och krav.

Visuella kontrollsystem kontrollerar alla produktförpackningars fysiska skick och sorterar bort dem om de inte uppfyller fördefinierade inställningar och krav.

Systemet kan kontrollera t.ex. streckkodens läslighet, etikettposition, förpackningsmått, text och pris på etiketten och flera andra kritiska punkter.

Paket som inte uppfyller fördefinierade inställningar och krav sorteras automatiskt. Det betyder att man undviker retur av defekta transporter samt dyra uttag.

Systemet representerar en 100% kontroll av förpackade och märkta produkter som kan kontrolleras med hög precision och hög hastighet.

Kontakt