Chicken-fillet-cutting-and-sizing-solution_1.jpg
Meatknife2.png
Fish_Salmon-filet-knife.jpg
Kyllingfilet.png

Scanvaegt Portionslösningar

Optimerar resultatet - och stärker din konkurrensförmåga

Scanvaegts portionslösningar för delning och sortering av kött, fisk och fjäderfä till precisa portioner ökar utbytet och reducerar give-away till ett minimum – vilket ökar din vinst.

Högre utbyte

Portionscutterns precisa skanning och skärande ser till att alla delar får den exakta vikten – med minimalt spill. 
På samma sätt vägar och sorterar sorteringsanläggningen de individuella produkterna ut i exakt portioner – med minimal give-away.

Ökad produktivitet

Portionslösningarna skapar stor through-put med hög hastighet. Tillsammans med automatisering av en rad uppgifter under hela processen, som kortar ner arbetstiden, kommer lösningen att optimera effektiviteten och skapa en högre produktivitet genom hela produktionen.

Större driftssäkerhet

Både portionscutter och sorteringsanläggning är robusta och beprövade lösningar som baseras på årtiondens erfarenhet av utveckling av produkter till livsmedelsindustrin. Det ger maskinerna lång driftstid och skapar en stor driftssäkerhet i produktionen.

Bättre konkurrensförmåga

Maskinernas stora precision under uppskärning och sortering kommer att öka utbytet av dina råvaror. Samtidigt kommer maskinernas höga driftssäkerhet att hålla din produktion igång med låga kostnader. Det innebär att du kan leverera just-in-time. Det kommer att öka din konkurrenskraft.

Optimal hygienstandard

Alla portionscutter och sorteringsanläggningar har en design som är enkel att rengöra enligt de strängaste hygienstandarderna. Maskinerna har en öppen design utan hörn eller vågräta ytor där smuts kan samlas, vilket säkerställer en noggrann rengöring och effektiv desinfektion.

Snabbare ROI

En investering i någon av våra portionslösningar har en kort återbetalningstid där kostnaden normalt tjänas in efter 5-8 mdr.
Vinsten med större utbyte jämfört med besparingar i arbetstid innebär att du kan öka vinsten samtidigt som du reducerar lönekostnaderna. Det leder till plus på nedersta raden.

Längre driftstid

Vi kan även erbjuda ett ScanCare Serviceavtal med förebyggande underhåll, som kan förhindra produktionsstopp, säkerställa en stabil drift och öka driftstiden i din produktion. Det skyddar din inkomst och – i slutänden – din vinst.

Dina fördelar:

  • Reducerad give-away
  • Större utbyte 
  • Lägre lönekostnader
  • Ökad produktivitet
  • Högre through-put
  • Förväntad pay-back time: 6-9 mdr.

Ge det ett försök...

Kontakta oss direkt för mer information – så räknar vi på hur mycket du kan vinna/spara, och hur snabbt du kan tjäna in din investering.

Stefan Hagman
Försäljningschef
Livsmedel-industri Syd/Väst
+46 (0)70 630 88 18 
s.hagman@scanvaegt.se
Mikael Hallenborg 
Distriktschef 
Livsmedel-industri Öst/Nord 
+46 (0)76 766 88 48 
m.hallenborg@scanvaegt.se

_______________________________________________________________________________________________

Läs mer om våra portioncutters här...

Scanvaegt Portioning Solutions.png

Läs broschyr

Scanvaegt Portionslösningar

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt