Freiberg har opnået rigtigt gode resultater med ScanLoader Systemet
Freiberg Grusgrav læsser op til 300 lastbiler på en dag
ScanLoader-systemet har en enkelt brugerflade
ScanLoader-systemet kører på Scanvaegts cloud-baserede platform, hvilket sikrer effektiv data-udveksling

Freiberg Gruppen sparar tid och förbättrar produktionssiffrorna

Freibergs grustag lastar upp till 300 lastbilar med upp till 11 000 ton - på en dag!
Så det är viktigt för dem att snabbt kunna registrera de många lastbilarna med vikten på de utgående mängderna av råmaterial.

Det danska företaget Freiberg Gruppen har huvudkontor i Tønder och utför entreprenörsarbete. De har även ett transportbolag och driver 3 grustag i Rødekro, Uge och Visby på Sønderjylland, där de producerar bl.a. tvättat grus, betonggrus, asfaltgrus, stenskärvor, vägmaterial samt makadam, och säljer norsk granitsten i alla storlekar. Den samlade årliga produktionen kan vara upp till 700 000 ton.

I grustaget i Rødekro står fyra hjullastare som används till att leverera 25-30 olika typer av råmaterial. Trafiken in till grustaget varierar, men en hektisk sommardag kan det komma upp till 300 lastbilar, som tillsammans lastas med upp 11 000 ton – per dag! Därför måste det gå snabbt att registrera de många lastbilarnas in- och utfart och vikten på de utgående mängderna råmaterial.

Behov av ett mer effektivt registreringssystem

Trafiken med de många lastbilarna kräver ett effektivt registreringssystem som kan hålla koll på kunddata, varor och utlevererade mängder. Processen kan helst ske snabbt och felfritt, utan tidskrävande manuella åtgärder.

Freiberg hade redan ett registreringssystem, men det fungerade inte optimalt. Systemet kraschade och frös flera gånger, vilket krävde en manuell omstart som i sin tur kostade mycket arbetstid. Även chaufförerna klagade när de behövde vänta, då de naturligtvis hade ett körschema att följa.

Därför beslutade sig VD Helmut Callesen för att undersöka om det fanns ett effektivt registreringssystem på marknaden som kunde passa grustagen i Rødekro och Uge. Han hade en rad krav som systemet var tvunget att uppfylla – det skulle bland annat:

 • vara driftsäkert, så att man slapp driftstopp och förlorad arbetstid
 • vara baserat på en internetplattform, så att data enkelt kunde hämtas från huvudkontoret och till/från hjullastaren i grustaget
 • vara online och kopplat till en surfplatta/smartphone, så att operatören i hjullastaren enkelt kunde nå korrigera inlagda data i systemet samt lägga in nya
 • vara flexibelt och öppet, så att alla lastbilar kunde expedieras – även utan att vara registrerade inn
 • vara öppet, så att alla operatörer på grustaget kunde använda systemet samtidigt
 • vara användarvänligt, så att både utländska och nya chaufförer kunde använda det.

Efter en undersökning på marknaden kom Helmut Callesen i kontakt med Scanvaegts rådgivare, Henrik Schjøth, som föreslog en lösning med ScanLoader-systemet grustagen i både Rødekro och Uge.

Utmaning

 • Många systemkrascher med tidskrävande omstart
 • Endast en operatör åt gången kunde använda systemet
 • Brist på åtkomst till data för alla - både grustag och administration
 • Väntetid för förare och bortkastad tid för operatörer

Lösning

 • Pålitlig systeminstallation med robust databaslösning
 • Öppen, flexibel lösning med online-åtkomst för alla operatörer
 • Molnbaserad lösning med effektiv datakommunikation och öppen åtkomst för alla

Värde

 • Ökad systemdrift - ingen väntetid för förare
 • Minskad bortkastad tid, tomgångstid och dieselförbrukning
 • Förbättrade produktionssiffror
 • Ökad produktion av tvättad grus
 • Ingen manuell registrering

ScanLoader-systemet

ScanLoader är ett dedikerat registreringssystem som är utvecklat specifikt för utlämning av råmaterial, t ex  sand, grus, sten och kalk. Det är ett molnbaserat system för effektiv registrering av vägningar och kunddata, med datakommunikation till operatörens surfplatta/smartphone ute i grustaget.

Enkel process

Vid ankomst registrerar sig chauffören på en PC med ID och produkt, vilket därefter skickas till operatörens surfplatta eller smartphone ute i hjullastaren. Då vet han direkt vad lastbilen ska lastas med och är redo när lastbilen kommer fram. När lastbilen är lastad registrerar chauffören ut sig igen på PC:n. Alla registrerade data finns omedelbart tillgängliga på huvudkontoret, där de kan ladda ner dom via det molnbaserade systemet för vidare behandling och fakturering.

Goda erfarenheter

I Rødekro är det Robert Thaler som sköter grustaget. Han har använt ScanLoader-systemet sedan det togs i drift under våren 2019. Han berättar som sin erfarenhet av systemet: ”Jag är mycket nöjd med det nya registreringssystemet, det har många förbättringar jämfört med vårt gamla system. Det är flexibelt, enkelt att använda och det kraschar inte. Med det gamla systemet la jag säkert 1-2 timmar per dag på att starta om systemet och släcka fel. Under en vecka med många bilar kunde det bli en hel arbetsdag där jag inte satt i hjullastaren – det är 20% av min arbetstid som jag nu kan lägga på något produktivt i stället, som exempelvis lasta bilar och tvätta grus.”

 • Sparat arbetstid motsvarande:
  20%
Med det gamla systemet la jag säkert 1-2 timmar per dag på att starta om systemet och släcka fel. Under en vecka med många bilar kunde det bli en hel arbetsdag – det är 20% av min arbetstid som jag nu kan lägga på något produktivt i stället, som exempelvis lasta bilar och tvätta grus.
Robert Thaler Platschef

Sparar arbetstid – och diesel – i grustaget

I Rødekro har man fullt upp. Här finns 4 hjullastare som ska expediera många lastbilar och registrera alla vägningar. Det innebar ofta fel i det gamla systemet, där endast en operatör kunde lägga in registreringar åt gången – medan de andra operatörerna fick stå och vänta.

Robert förklarar vidare: ”Vi kunde inte skriva samtidigt – och sen kanske systemet kraschade, och då kostade det både en massa arbetstid och tomgångstid där hjullastarna drog onödig diesel. Den spilltiden spelar stor roll, för man kan ju inte fakturera den. Men det nya ScanLoader-systemet är flexibelt och många kan använda det samtidigt. Och eftersom systemet inte kraschar eller krånglar, så sparar vi både arbetstid och diesel.”

Sparar arbetstid – även på huvudkontoret

ScanLoader-systemet har även sparat in på arbetstid för administrationen på huvudkontoret i Tønder, berättar VD Helmut Callesen. ”Tidigare var vi tvungna att lägga en hel del tid på att registrera vägningar manuellt här på kontoret. När det gamla systemet kraschade så var ju våra operatörer i hjullastarna tvungna att skriva ner alla vägningar på papper. Därefter fick Yvonne här på kontoret lägga in siffrorna manuellt. Det slipper vi helt nu, när hon kan gå in i ScanLoader-systemet och ladda ner alla uppgifter direkt till vårt administrationssystem. Och hon kan göra det när som helt under dagen när det passar henne.”

Högre produktionssiffror

Robert står för driften av anläggningen för tvättat grus, där han kör 34-35 ton grus per tvätt som tar ca en kvart. Med det nya systemet har han fått mer tid över till det, berättar han. ”Mina produktionssiffror är nu högre än någonsin. Nu när vi slipper att systemet kraschar, kan jag fylla min tvättanläggning ett par gånger extra per dag jämfört med tidigare. Eftersom anläggningen tvättar 34-35 ton per tvätt/kvart, så innebär det upp till 70 ton extra per dag som kan läggas till den dagliga produktionen på 600-1100 ton tvättad grus.”

Nu när vi slipper att systemet kraschar, kan jag fylla min tvättanläggning ett par gånger extra per dag jämfört med tidigare. Så det ger upp till 70 ton extra per dag som kan läggas till den dagliga produktionen på 600-1100 ton tvättad grus.
Robert Thaler Platschef

Öppet, flexibelt system

ScanLoader är ett flexibelt system på flera sätt. Till exempel behöver chaufförerna inte registrera sig varje gång de kommer. Det är en fördel när lastbilen hämtar flera lass med samma produkt samma dag. ”Här ser jag bara till att registrera alla lass och summera den totala vikten på min iPad när chauffören är klar. Det får chauffören sedan med sig på en vägningssedel” förklarar Robert och avslutar med en blinkning: ”Det gör vi såklart bara med chaufförer som vi vet att vi kan lita på.”

Systemet är även öppet och flexibelt när det kommer till att skapa nya kundkonton: en lastbil/kund behöver inte vara inlagd i ScanLoader-systemet i förväg – det kan chauffören göra direkt på datorn första gången han kommer till grustaget och registrerar sig.  

Med ScanLoader-systemet kan Robert även expediera och lasta lastbilar som inte har registrerat sig på datorn, utan har kört ”runtom” och direkt ut till honom i hjullastaren – t.ex. en kund som bara ska ha ett enkelt släp med sand. Han förklarar: ”Här kan jag använda ett diverse-kundnummer och sen bara ange kundens namn och telefonnummer i kommentarsfältet. Sen när huvudkontoret ska föra in dagens registreringar för fakturering så lägger de in kunden i registret med ett eget kundnummer för framtida bruk.”

Enkelt att korrigera fel

Om en chaufför anger fel varunummer vid registreringen kan Robert snabbt och enkelt rätta till det på sin iPad från hjullastaren. ”Jag öppnar bara hans registrering på min platta och rättar siffrorna”. Om jag nu inte hade kunnat göra det på iPaden, så hade chauffören fått göra en helt ny vägning och registrera om sig från början. Så vi sparar även in chaufförernas arbetstid”, säger han med ett leende.

Nem betjening for chaufførerne
ScanLoader system-setup

Användarvänligt och lättförståeligt

Det kommer både danska och tyska lastbilar till grustaget i Rødekro, så registreringssystemet måste vara lätt att förstå. ScanLoader har ett enkelt användargränssnitt – även för nya chaufförer, berättar Robert. ”Vi upplever ofta att nya chaufförer som aldrig har provat att registrera sig i vårt system tidigare enkelt klarar av det – det är bara att trycka på den danska eller tyska flaggan, sen står det tydligt vad man ska göra. I det tidigare systemet var det en massa siffror och en sida med en rad olika rubriker. Det är ju klart lite förvirrande – i synnerhet för tyskarna.”

Stabil datadriftsäkerhet

Skulle det uppstå ett problem med att en server är nere eller det är svårt att få anslutning till nätet, så stoppar inte det arbetet i grustaget. Robert kan nämligen registrera vägningarna lokalt/offline i ScanLoader-systemet via sin iPad och sedan skicka dem till huvudkontoret när servern/anslutningen fungerar igen. Därefter kan Yvonne från huvudkontoret skicka vägningssedlarna till kunderna.

Läs broschyr

ScanLoader System: Effektiv registrering på surfplatta och smartphone

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt