Patrik-Wahlgren.jpg

Patrik Wahlgren utnämnd till International Business Manager

Det är med stor glädje vi kan meddela att vi har utnämnt Patrik Wahlgren från Scanvaegt Systems AB till International Business Manager med ansvar för bilvågsorganisationen i Skandinavien.

Patrik var en av de drivande i etableringen av vårt svenska dotterbolag 1997 och har sedan dess med stor framgång byggt upp den svenska marknaden för vågar och tunga vägning.

Med 25 års erfarenhet inom Scanvaegt Systems är Patrik Wahlgren en medarbetare med stor kunskap och insikt, som nu har utsetts till International Business Manager av VD Jan Elgaard.

Utnämningen är ett led i en organisationsförändring för att stärka säljorganisationen för fordonsvägning och för att utnyttja synergierna mellan lösningar och projekt i de skandinaviska länderna och tillföra mer värde till våra kunder.

"Jag är mycket glad över att utse Patrik Wahlgren International Business Manager. Scanvaegt Systems har en stark position på marknaden och vi upplever en betydande tillväxt inom vår bransch. Så vi kommer att fortsätta att erbjuda effektiva lösningar till våra kunder för att stödja dem i att nå sina mål, säger Jan Elgaard, VD för Scanvaegt Systems, och fortsätter: "Med hans djupa kunskap om våra kunders verksamhet och Scanvaegts produkter och tjänster,  är Patrik är helt rätt person för att föra vår vågdivision ett steg längre. Jag gratulerar Patrik till utnämningen och ser fram emot det fortsatt goda samarbetet”.

Patrik Wahlgren säger följande om sina ambitioner och planer: ”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla bilvågsorganisationen hos Scanvaegt Systems. Vi har en stark skandinavisk organisation med experter inom sälj- och service i alla länder som arbetar nära tillsammans och drar nytta av synergierna från det nära samarbetet”. Han fortsätter; "Vi kommer att lägga stort fokus på vidareutvecklingen av ScanX – vår IT-plattform - och utbudet av app-moduler, som kommer att förse våra kunder med molnbaserade IT-lösningar som underlättar deras affärsprocesser avsevärt”.

Kontakt