ScanX.NET Delivery Inspection IT-system

Snabb mottagningskontroll på platta eller smartphone

Med ScanX.NET Delivery Inspection-modulen kan vägpersonalen lätt och snabbt inspektera avfall för deponering, samt utföra ev. omklassificeringar. Med en smartphone eller platta de genomföra obligatoriska mottagningskontroll vid invägning av avfallsfraktioner, samt registrera avvikelser mellan de deklarerade avfallsfraktionerna och bilddokumentationen.

På en mobila enheten visas de punkter som ska inspekteras och ev. omregistreras. Punkterna på checklistan kan anpassas efter de enskilda deponeringsställenas behov och önskningar. De kan också ta foton, som bifogas registreringen.

När alla registreringar är gjorda kan man i ScanX.NET generera rapporter, kvitteringar och liknande, som kan skickas via e-post eller skrivas ut direkt på skrivaren.

Smart features

  • Korrekt kontroll vid mottagning av avfall för deponering
  • Uppfyll krav och rekommendationer från miljömyndigheter
  • Omklassificera tveksamma avfallslass
  • Dokumentation till avfallsproducent/transport/kommun

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt