ScanX.NET ScanReports

Kund-åtkomst till egna data

Med ScanReports kan du ge dina kunder åtkomst till sin egen data i ScanX.NET, där de kan se, ladda ned och skriva ut egna registreringar via dator, surfplatta eller smartphone.

ScanReports-modulen ger dina kunder åtkomst till att hämta sina vägningsdata själva från ditt ScanX.NETsystem. Det gör det lätt för dina kunder att hämta data och ger dem – och dig - en stor tidsbesparing, när de ska skicka statistik och fakturor till sina egna kunder.

Lätt och säker åtkomst

ScanReports är en molnbaserad modul som körs under Scanvaegts ScanPortal-lösning. Här kontrollerar du alla åtkomsträttigheter och kan anpassa vad dina kunder ska ha åtkomst till. Kunderna kan därefter själv logga in och skriva ut rapporter och statistik för egna vägningar.

Det betyder att den enskilde kunden kan se de vägningar som har registrerats på honom samt följa sina egna bilars registreringar på  ScanX.NET-systemet.

Det är den enskilda anläggningen som bestämmer vilka data som den enskilde kunden ska få åtkomst till. Kunden kan endast se sina egna vägningsdata, precis som att andra inte har åtkomst till den aktuella kundens registreringar.

Flexibel användning

ScanReports kan även användas till liknande uppgifter, men i andra situationer. Det kan vara på en anläggning som har externa användare eller många administrativa användare, som alla behöver ha tillgång till datautdrag.

Enkel, snabb drift

Det är snabbt och enkelt för dina kunder att skapa datalistor med deras utvalda registreringar.

På ScanReports-skärmen ställs de önskade sökkriterierna in, varefter man trycker på sök-knappen – nu skapas data till utdraget. Datautdraget kan anpassas genom att välja de kolumner som man vill ska visas i rapporten.

Det är också möjligt att anpassa de data/kolumner som man vill ha med i utdraget. Detta görs genom att kryssa för de aktuella dataparametrarna. För varje parameter kan man ändra sortering med pil upp/ned.

Om man vill skriva ut datautdraget eller spara det som en pdf-fil, trycker man på knappen Skriv-ut. Om utdraget i stället ska exporteras till en Excel-fil, trycker man på Exportera-knappen.

ScanReports kommer automatiskt ihåg de enskilda sökkriterierna för varje användare (via webbläsarkakor).

Godkänd av Welmec och EU för visning av vägningsresultat

Scanvaegts vågsystem är godkända av Welmec och EU i enlighet med direktiv 2009/23/EG för visning av vägningsresultat från en eller två vågar.

Som den enda leverantören av fordonsvågslösningar i Skandinavien godkändes Scanvaegt Systems den 30 juni 2020 för visning av vägningsresultat och utskrifter av giltiga vägningskvitton på förarterminaler för användning till avräkningar i enlighet med direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar.
Testet som krävs av myndigheterna har utförts av Force Technology i enlighet med OIML R76:2006 och EN45501:2015.

Läs mer här...

ScanX.NET ScanReports.png

Läs broschyr

ScanX.NET ScanReports

Download
Kontakt