SVS-Sverige-25-års-jubilæum_0.jpg

25 års Jubileum i Sverige

Den 1 oktober 2022 firar Scanvaegt Systems AB 25 års jubileum i Sverige.

Det har varit 25 år av ständig utveckling och framsteg inom alla affärsområden, där Scanvaegt Systems har lyckats skapa ett framgångsrikt företag och en fantastisk arbetsplats tillsammans med en stab av kompetenta och engagerade medarbetare.

Sedan starten i oktober 1997, då tre anställda startade det svenska dotterbolaget, har företaget vuxit till ett företag med 40 anställda och en rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation som betjänar kunder i hela Sverige.

Scanvaegt Systems är idag en marknadsledande leverantör av lösningar för livsmedelsindustrin och fordonsvägningslösningar samt energi-, återvinnings- och byggindustrin samt servicepartner för alla typer av företag i Sverige.

Scanvaegt Systems, som har kontor i åtta större städer i Sverige, är i full fart att utveckla nya lösningar för sina kunder och förväntar sig ytterligare tillväxt under de kommande åren.

Vi vill ta tillfället i akt att tacka våra kunder, leverantörer och partners. Vi vill också rikta ett särskilt tack till alla våra begåvade medarbetare, både nuvarande och "gamla" kollegor, som alla har bidragit till den framgång och starka ställning som vi har uppnått i dag.